Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Amnistia Internacional publica una introducció a la defensa dels drets de persones refugiades i migrants en l'era digital

Defensa de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en la era digital
@ Eliana Rodgers

Amnistia Internacional ha publicat avui un informe introductori sobre el generalitzat i ràpid desplegament de tecnologies digitals en els sistemes de gestió de l'asil i la migració a tot el món, inclosos Estats Units, el Regne Unit i la Unió Europea.

L'informe Defending the rights of refugees and migrants in the digital age destaca algunes de les novetats claus en tecnologia digital relatives als sistemes d'asil i migració, en particular els sistemes que processen grans quantitats de dades, i els problemes de drets humans que es deriven del seu ús.

“Es tracta d'un resum d'algunes de les novetats clau en tecnologia digital relatives als sistemes de gestió de l'asil i la migració centrat en les creixents alternatives digitals a la detenció, com les tecnologies d'externalització de fronteres, el programari de dades o els sistemes de preses de decisions biomètrics i algorítmics”, ha manifestat Matt Mahmoudi, assessor d'Amnistia Internacional sobre Intel·ligència Artificial i Tecnologia de Drets Humans.

“La proliferació d'aquestes tecnologies amenaça de perpetuar i reforçar la discriminació, el racisme, i la vigilància desproporcionada i il·legal contra les persones racialitzades.”

Aquestes tecnologies s'estan convertint cada vegada més en un motiu de preocupació en matèria de drets humans, ja que els Estats les utilitzen de maneres que violen les seves obligacions en matèria de drets humans respecte a les persones refugiades i migrants.

Naturalesa del desplegament de tecnologia digital

L'informe documenta la manera en què governs de tot el món han desplegat tecnologies específiques en sistemes d'asil i migració.

Les autoritats frontereres dels Estats Units han utilitzat el Programa de Supervisió Intensiva de l'Aparença (ISAP, per les seves sigles en anglès) i el Programa de Vigilància Electrònica de Dispositius per a vigilar persones migrants i sol·licitants d'asil alliberades de la detenció, amb l'argument que la intenció és proporcionar opcions d'alliberament per a aquestes persones.

No obstant això, aquests productes s'han vinculat a violacions de drets humans.

L'informe també destaca el desplegament per part del govern nord-americà d'infraestructura “intel·ligent” de vigilància, com les torres de vigilància gestionades per intel·ligència artificial al llarg de la frontera entre els Estats Units i Mèxic, que augmenta el risc d'aplicar perfils contra persones negres, llatinoamericanes i altres comunitats racialitzades.

Al Regne Unit s'ha utilitzat el “etiquetatge” electrònic obligatori de turmell per a vigilar totes les persones estrangeres que s'enfronten a la deportació, mentre s'ha proposat l'ús d'un seguiment mitjançant rellotges intel·ligents que permeten el reconeixement facial.

La Unió Europea (UE) ha desplegat vigilància aèria en temps real i drons sobre el Mediterrani central per a identificar embarcacions amb persones refugiades en la mar i coordinar-se amb les autoritats líbies per a impedir-los arribar a les costes europees.

El sistema automatitzat de control de fronteres finançat per la UE, denominat iBorderCtrl, es va provar a Hongria, Grècia i Letònia. El projecte utilitzava un sistema de “detecció de mentides” basat en la intel·ligència artificial per a entrevistar els qui tractaven de travessar fronteres, al mateix temps que avaluava els detalls més petits de les seves expressions facials utilitzant tecnologies de reconeixement facial i emocional. Si el sistema considera que la persona en qüestió ha contestat sincerament a les preguntes plantejades, li proporciona un codi que li permet travessar la frontera.

L'informe mostra també la forma en què Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Noruega i el Regne Unit estan introduint cada vegada més lleis que permeten la confiscació de telèfons pertanyents a sol·licitants d'asil amb la finalitat de corroborar els seus testimonis en processar els seus expedients d'asil.

Impacte discriminatori en persones refugiades, migrants i sol·licitants d'asil

Aquestes tecnologies estan reforçant l'exclusió i bloquejant la circulació de persones migrants, sol·licitants d'asil i refugiades negres, musulmanes i d'altres grups racialitzats. Estan construint règims fronterers que discriminen basant-se en la raça, l'origen ètnic o nacional i la ciutadania. Per exemple, la Unió Europea (UE) ha ampliat virtualment les seves fronteres al Mediterrani i a les regions de trànsit a Àfrica mitjançant una diversitat de tecnologies que li permeten vigilar els seus moviments pas a pas.

“Les tecnologies digitals estan reforçant règims fronterers que afecten de manera desproporcionada les persones racialitzades. El racisme inherent està profundament arrelat en els sistemes de gestió de la migració i l'asil”, ha manifestat Charlotte Phillips, assessora d'Amnistia Internacional sobre drets de les persones refugiades i migrants. “Aquestes tecnologies tenen biaixos i errors inherents que amenacen el dret a no patir discriminació i altres drets humans.”

Protegir els drets de persones migrants i sol·licitants d'asil, responsabilitat dels Estats

L'informe recomana que els Estats han de:

  • protegir els drets de les persones en moviment abstenint-se d'utilitzar tecnologies que siguin contràries als drets humans i garantint que les tecnologies digitals aborden el racisme sistèmic, la xenofòbia i la discriminació;
  • prohibir l'ús d'eines de reconeixement d'emocions basades en la intel·ligència artificial, especialment en el context de la migració, l'asil i la gestió del control de fronteres;
  • dur a terme avaluacions d'impacte en els drets humans i en la protecció de dades abans de desplegar tecnologies digitals;
  • prohibir l'avaluació de riscos automatitzada i els sistemes d'establiment de perfils en qüestions de migració, gestió de l'asil i control fronterer;
  • prohibir qualsevol ús de tecnologies predictives que puguin amenaçar indegudament el dret a l'asil.

Informació complementària

Amnistia Internacional publica aquesta introducció a la defensa dels drets de les persones refugiades i migrants en l'era digital per ajudar les organitzacions de la societat civil, activistes, periodistes i simpatitzants del moviment que vulguin aprendre sobre les característiques digitals de les pràctiques de gestió de l'asil i la migració i les seves conseqüències en els drets humans.