Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Amnistia Internacional i Irídia exigeixen la creació d’un mecanisme extern i independent de control de la policia a les conclusions de la Comissió d´Estudi sobre el Model Policial

Adriana Ribas (Amnistia Internacional Catalunya) i Anaïs Franquesa (Irídia), en roda de premsa al Parlament de Catalunya per presentar les recomanacions als grups parlamentaris.
  • Ambdues organitzacions de defensa dels drets humans han presentat avui les seves recomanacions als grups parlamentaris perquè les incloguin en l’informe de conclusions que la Comissió votarà el 2 de desembre.

Barcelona, 8 de novembre de 2022.- Amnistia Internacional i Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans han presentat avui les seves conclusions i recomanacions dirigides als grups parlamentaris de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial del Parlament de Catalunya. Ambdues entitats, que van impulsar la creació d’aquesta Comissió parlamentària i hi han contribuït amb sengles compareixences, esperen que el seu treball i les seves recomanacions serveixin per establir les bases d’una policia més transparent i respectuosa amb els drets humans. Entre les principals recomanacions que fan, destaquen les següents:

● Per tal d’assegurar la rendició de comptes dels cossos policials, el Parlament ha de crear per llei un mecanisme extern, públic i independent de control, investigació i avaluació de les actuacions policials, que tingui la defensa dels drets humans al centre. Aquest mecanisme ha de disposar de completa independència operacional, sense interferència política ni vinculació amb els cossos policials, i l'elecció dels seus responsables s'ha de fer d'acord amb les seves competències professionals i mitjançant un procés de selecció transparent. Ha de poder analitzar, revisar i investigar totes les àrees del treball policial, tant d'ofici com a través de queixes, i les seves resolucions han de ser vinculants. A més, ha de disposar de pressupost suficient per dur a terme el seu mandat.

● El Departament d’Interior ha d’assegurar el bon funcionament dels mecanismes interns de rendició de comptes, assegurant la transparència de les investigacions que es duen a terme i posant en marxa una auditoria externa sobre el seu funcionament. La Divisió d’Afers Interns dels Mossos d'Esquadra (DAI) ha de tenir la capacitat d’iniciar investigacions d’ofici, sense que sigui necessària l’autorització prèvia de la Direcció General de Policia o d’un Jutjat, i definir un sistema que permeti a la ciutadania adreçar-s’hi de manera directa per presentar queixes i denúncies. Cal assegurar que la DAI centralitza totes les denúncies presentades contra agents de Mossos d’Esquadra i/o Policies Locals per presumptes actuacions irregulars o indiciàriament delictives, i també és informada de tots els requeriments judicials realitzats als cossos policials que estiguin relacionats amb la investigació d’un delicte presumptament comès per part d’un agent per tal que pugui col·laborar en la investigació i/o adoptar les mesures cautelars disciplinàries oportunes.

● El Departament d’Interior ha de revisar els protocols d'ús de la força i les normes d'ús de les armes i eines policials perquè s'ajustin als estàndards internacionals de drets humans.

    ○ Amnistia Internacional i Irídia consideren que l’ús que s’està fent dels projectils de foam per part del cos de Mossos d´Esquadra no compleix amb els estàndards internacionals. Per aquest motiu, Amnistia Internacionalsol·licita la suspensió del seu ús per realitzar una avaluació a fi de detectar possibles deficiències i valorar si pot ser usat conforme als estàndards internacionals. Irídia en demana la seva retirada total i prohibició davant de les greus lesions ocasionades els darrers anys a Catalunya.

    ○ A més, s'ha d'establir un procediment d’incorporació de material policial, transparent i amb garanties de drets humans, que compti amb una avaluació preceptiva prèvia per part del mecanisme de control extern del caràcter lesiu de l’eina.

● El Departament d’Interior ha d’assegurar l’accés públic de la ciutadania als protocols d’ús de la força i de les normes d’ús de les armes i eines policials. El coneixement d’aquesta regulació és fonamental per avaluar si s’ha actuat d’acord amb les normes, i en cas contrari, garantir la rendició de comptes davant dels possibles casos de mala praxi.

● El Govern de la Generalitat ha de constituir una oficina especialitzada d’atenció a persones afectades per vulneracions de drets humans, comeses en el marc de l’ús de la força per part de funcionaris encarregats de fer complir la llei. Aquesta oficina, que ha de comptar amb personal propi especialitzat en vulneracions de drets humans i que en cap cas pot dependre del Departament d’Interior, ha de garantir una atenció integral psicojurídica, que tingui en compte les múltiples afectacions causades per aquestes vulneracions de drets, i promoure la reparació del dany causat.

Informació complementària

● Amnistia Internacional: Recomanacions per a l’Informe de Conclusions de la Comissió d’Estudi del Model Policial d’Amnistia Internacional
● Irídia-Centre per a la Defensa dels Drets Humans: Recomanacions per a l’Informe de Conclusions de la Comissió d’Estudi del Model Policial d’Irídia>