Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Amnistia Internacional demana als polítics catalans que rebutgin la prohibició del vel integral


Londres.- Amnistia Internacional ha demanat als legisladors de Catalunya que no adoptin demà dimecres al Parlament una moció a favor de prohibir que les dones usin el vel integral en edificis i espais públics.


“Qualsevol prohibició general violarà els drets a la llibertat d'expressió i de religió de les dones que decideixin portar el vel en públic com a expressió de la seva identitat o de les seves creences”, ha declarat John Dalhuisen, expert d'Amnistia Internacional sobre discriminació a Europa.

“Les dones han de tenir llibertat per decidir les peces que desitgen o no vestir. Aquest  és el seu dret en virtut de les normes internacionals de drets humans. Aquest dret s'estén a formes de vestir que altres persones considerin censurables i ha de respectar-se per la reduïdíssima minoria de dones musulmanes que trien portar el vel integral, de la mateixa manera que per a la resta de les persones”.

Després que els legisladors belgues aprovessin la prohibició d'usar el vel integral en públic el mes d'abril passat i que el Parlament francès tingui previst estudiar una prohibició similar al juliol, Espanya s'ha convertit en el tercer estat europeu que enguany considera la introducció de restriccions sobre l'ús del vel integral.

La setmana passada, el Senat va aprovar una moció en la qual s'instava el govern a prohibir l'ús del vel integral “en espais i actes públics”.

Nou municipis catalans i un d’espanyol ja han prohibit l'ús del vel integral en edificis municipals. L'alcalde de Barcelona ha declarat la seva intenció d'introduir aquest any una norma que prohibeixi l'ús del vel integral en tots els edificis municipals, inclosos oficines, mercats, biblioteques i museus.

Moltes de les persones que estan a favor d'aquestes prohibicions a Espanya han al·legat que són necessàries per combatre la discriminació i salvaguardar la igualtat de gènere.

“No es pot combatre la discriminació amb discriminació, i la igualtat de gènere no es promou imposant les peces que poden o no poden vestir les dones, sinó garantint que s'apodera les dones perquè prenguin les seves pròpies decisions i puguin dur-les a terme efectivament”, ha afirmat John Dalhuisen.

En els últims anys, la promoció de la igualtat de gènere ocupa un lloc destacat en l'agenda política del Govern espanyol.

No obstant això, Amnistia Internacional ha demanat que es faci un esforç més gran per combatre la discriminació, els estereotips i els prejudicis que afecten les dones musulmanes, tant dins de les seves comunitats com en la societat en general.

“És cert que els Estats tenen l'obligació de protegir la dona enfront de les pressions o la coacció perquè portin el vel integral, però les prohibicions generals no són la manera de fer-ho. Podrien ser fins i tot contraproduents, perquè les dones que actualment són obligades a portar-lo corren el risc de ser recloses a casa seva, amb la qual cosa tindran menys capacitat per treballar o estudiar i accedir a l'assistència i la protecció que necessiten”, ha manifestat John Dalhuisen.

“Les autoritats espanyoles han de tractar de garantir que les recents iniciatives per combatre la violència contra les dones també beneficien les dones musulmanes”.

Segons el dret internacional de drets humans, només poden imposar-se restriccions als drets a la llibertat d'expressió i de religió quan siguin necessàries per mantenir l'ordre, la seguretat o la moral públiques, o per protegir els drets de tercers.

Amnistia Internacional creu que no s'ha demostrat que les prohibicions generalitzades sobre l'ús del vel integral siguin necessàries o proporcionades per aconseguir cap d'aquests objectius i que les consideracions sobre protecció enfront del delicte o seguretat pública no justifiquen la prohibició del vel integral en llocs públics o en tots els edificis públics.

“Els motius legítims de seguretat poden resoldre's restringint selectivament la possibilitat de cobrir-se totalment el rostre en llocs d'alt risc bé definits. També es pot exigir a les persones que es descobreixin el rostre quan això sigui objectivament necessari, com per exemple en controls d'identitat”
, ha afirmat John Dalhuisen.

La setmana passada, l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va adoptar una recomanació que demana als Estats que “no estableixin una prohibició general del vel integral o d'altres peces religioses o especials, sinó que protegeixin les dones de totes les coaccions físiques i psicològiques, així com la seva llibertat per decidir portar peces religioses o especials, i garanteixin la igualtat d'oportunitats a les dones musulmanes per participar en la vida pública i realitzar activitats educatives i professionals”.