1961-2021: 60 anys actuant pels
drets humans a tot el món

17 d’octubre: Dia Internacional contra la Pobresa

  • La pobresa és la major crisi de drets humans del món.
Barcelona.- En el Dia Internacional contra la Pobresa, Amnistia Internacional denuncia un cop més que la pobresa és la major crisi de drets humans del món.  Milers de milions de persones pateixen inseguretat, injustícia i indignitat. Segons la FAO, quan s’acabi l’any, 1.020 milions de persones patiran fam, la xifra més elevada des del 1970. El FMI i el Banc Mundial han alertat que fins el 2010 uns 90 milions de persones podrien caure en la pobresa degut a la crisi.  A més, 1.000 milions de persones viuen en assentaments precaris, cada minut una dona mor a conseqüència de complicacions derivades de l’embaràs, 1.300 milions no tenen accés a assistència mèdica bàsica, 2.500 milions no tenen accés a serveis sanitaris adequats i 20.000 nens i nenes moren cada dia com a conseqüència d’això.  La pobresa no és únicament la manca d’ingressos, sinó la privació de l’accés als drets necessaris per gaudir d’un nivell de vida adequat. Es tradueix en escassetat de menjar, de feina, de terra i d’habitatge, en aigua contaminada, però també en privació, discriminació i augment de la desigualtat, manca de participació, xenofòbia i racisme, violència i repressió a tot el món.  El passat mes de maig, Amnistia Internacional va posar en marxa la campanya mundial Exigeix Dignitat per combatre els abusos contra els drets humans que generen i aguditzen la pobresa i per mobilitzar persones de tot el món perquè exigeixin que els governs i les empreses compleixin amb les seves obligacions de drets humans en la lluita contra la pobresa.  Per això, Amnistia Internacional sortirà per primera vegada al carrer el proper diumenge 18 a les 12:00 hores per unir-se a la concentració organitzada per la Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament i per la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Durant la concentració, que inclourà una acció simbòlica, es llegirà un manifest que pretén fer pressió als responsables polítics perquè facin uns pressupostos per al 2010 encaminats a lluitar contra la pobresa i l’exclusió a Catalunya i als països més empobrits.  La concentració catalana formarà part de les mobilitzacions internacionals organitzades a 130 països que des del 2005 promou la Crida Mundial a l'Acció contra la Pobresa (Global Call to Action against Poverty- GCAP). Amnistia Internacional participarà també a altres actes a diverses ciutats de l’Estat sota el lema “Pobresa = Crisi de drets humans”.    Emergència a Sierra Leone  La mortalitat materna és una àrea clau de la campanya Exigeix dignitat. Per això, en aquest dia Amnistia Internacional vol cridar l’atenció sobre la situació d’emergència de drets humans que es viu a Sierra Leone, on una de cada vuit dones pot morir durant l’embaràs o el part, una de les taxes de mortalitat més altes del món. On gairebé el vint per cent de les dones no reben cap tipus d’atenció a la salut prenatal i centenars de milers no tenen accés a tractaments que poden salvar la seva vida. On els costos d’atenció mèdica per les dones embarassades (transport, inscripció a l’hospital, atenció al part, medicaments, anàlisis, material mèdic, sèrum, sang per transfusions i fins a cesàries que oscil·len entre els 60 i 350 dòlars) són tan alts que, a un país on el 70 per cent de la població sobreviu amb menys d’un dòlar nord-americà al dia, moltes dones ni tan sols busquen atenció sanitària per por de no poder pagar-la.  Amnistia Internacional a través de www.actuaambamnistia.org ha llançat una ciberacció per demanar al govern de Sierra Leone que es prenguin mesures per assegurar la salut de totes les dones i nenes d’aquest país, i que el cost econòmic no suposi una barrera a l’hora d’utilitzar els serveis de salut bàsics.