Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

12 de febrer: Dia Internacional contra l'ús de nens i nenes soldat

  • 9/2/06 - Les nenes, les grans absents dels programes per a la reinserció de menors soldat.
amnistia amni,
Protocol FacultatiuNenes invisiblesPerquè els instruments internacionals per a l'eradicació de l'ús de nens i nenes soldat siguin eficaces, la Coalició Espanyola demana: Al Consell de Seguretat de Nacions Unides que:Resolució 1612 A la Unió Europea que:Directrius sobre nens i nenes i conflictes armats Representant especial per a nens i nenes i conflictes armats DirectriusAl Govern espanyol que:Directrius