Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

1-0 a Catalunya: Fiscalia; entre el desinterès, l’obstrucció i la manca de col·laboració amb les investigacions judicials sobre ús de la força


Amnistia Internacional demana al Ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, la retirada de les pilotes de goma com les que es van utilitzar a Barcelona, per tractar-se d’un  material altament imprecís i comportar alt risc per a la integritat física.
1-O a Catalunya: Obstacles per a la investigació de l'ús excessiu de la força

Ús excessiu de la força durant l'1-O
Roger Español Carrer Sardenya amb Carrer DiputacióAiguaviva

Alejandra RayasEscola Mediterrània

Sant Joan de Vilatorrada

Peticions d'Amnistia Internacional
  • El Ministeri Fiscal ha de canviar radicalment la seva actitud i adoptar un rol proactiu en els procediments judicials en curs, especialment en els casos greus ocorreguts en els incidents de l'1 d'octubre, impulsant les investigacions que actualment estan en marxa. Tal com assenyala l'article l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, ha d'impulsar una investigació immediata, imparcial i efectiva, fins i tot quan no hi hagi denúncia expressa, sempre que existeixin motius raonables per creure que ha tingut lloc un acte de maltractaments, així com vetllar per la protecció processal de les víctimes i per la protecció de testimonis i perits, promovent els mecanismes previstos perquè rebin l'ajuda i assistència efectives. 
  • El Ministeri de l'Interior ha de realitzar investigacions internes a fi de determinar les diferents  responsabilitats  i  identificar factors organitzatius subjacents, com les línies de comandament dins de la institució de la policia, les normes de procediment o la formació, i per determinar quines són les mesures disciplinàries, administratives o d'un altre tipus que s'han de prendre per garantir que aquestes violacions de drets humans no es repeteixen.
  • El Ministeri de l'Interior ha de procedir a la retirada i suspensió de l'ús de les pilotes de goma que s'utilitzen actualment a Espanya, ja que tenint en compte les seves característiques tècniques resulten altament imprecises i comporten un alt risc de colpejar determinades parts especialment vulnerables del cos, en particular els ulls, o fins i tot colpejar altres persones que no siguin l'objectiu.