Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Foto: Benjamin Girette

Blog

Sis motius per anar a l’Assemblea General d’Amnistia Internacional Catalunya

Jordi Baltà Portolés - Vicepresident d'Amnistia Internacional Catalunya,

Dissabte 6 d’abril celebrarem a Terrassa la que serà la 30ª Assemblea General d’Amnistia Internacional Catalunya. L’Assemblea és la principal trobada de socis i sòcies de la nostra entitat, que estan convocats per fer balanç de l’últim any i prendre decisions per al que ve.

És un dissabte, però, i qui més qui menys té moltes altres coses per fer aquell dia. Per què pot valer la pena anar-hi? Us en dono sis motius:

  1. Per trobar-se amb altres socis i sòcies i conèixer les diverses maneres de participar a Amnistia Internacional. Tota persona associada a Amnistia Internacional té dret a participar a les seves assemblees. Alhora, la participació a la nostra entitat té moltes formes: a més de pagar una quota anual de soci i anar a les assemblees, també es pot formar part d’un grup, fer col·laboracions puntuals, enviar cartes individuals o signar accions en línia, entre d’altres. Així, l’Assemblea és també un espai de trobada entre persones que col·laboren amb Amnistia de maneres diverses, i pot servir per descobrir opcions que fins ara no coneixíem.

  2. Per saber què hem fet l’últim any. L’Assemblea General serveix perquè la Junta Directiva expliqui les accions que ha fet Amnistia Internacional durant l’últim any. Entre d’altres, durant l’any 2023 hem treballat al voltant dels drets de les dones i les nenes, la situació a Palestina, o, pel que fa a Catalunya, la campanya conjunta per garantir que el 25% del pressupost de Salut es destini a l’atenció primària o la demanda d’un nou model de residències de gent gran que garanteixi l’accés als drets. A més, hem treballat en qüestions de caire més intern, com el suport a l’activisme, la comunicació, o la transferència de recursos a les seccions d’Amnistia Internacional que més ho necessiten, especialment les dels països del Sud. Ah, i en parlar de recursos recordarem que Amnistia Internacional es finança amb les aportacions de socis, sòcies i donants, i que no rep subvencions de governs ni donacions de partits polítics.

  3. Per saber què preparem enguany. A més de retre comptes per allò ja fet, a l’Assemblea explicarem les previsions de treball per aquest 2024. Tot i que sovint hi ha crisis imprevistes, i convocatòries electorals sobtades que també fan canviar les previsions, sabem que els propers mesos seguirem treballant per protegir el dret a la protesta, per lluitar contra la impunitat de les violacions i els abusos dels drets humans a Gaza, Colòmbia o Ucraïna, entre d’altres, per fer dels drets humans una prioritat a les eleccions al Parlament i amb el nou Govern, o per integrar el treball al voltant del gènere, la inclusió, la diversitat i la lluita antiracista de manera encara més estructural en la nostra feina.

  4. Per poder debatre aquestes qüestions, i recordar que aquest és un tret distintiu d’Amnistia Internacional. Des de la seva fundació a Londres, l’any 1961, la participació de base i la democràcia interna són trets distintius de la nostra entitat. Aquests últims anys, en aquest mateix blog la Sabina, l’Ona o el Quim han recordat la importància que té per a nosaltres participar a les assemblees. Entre d’altres, són els socis i sòcies els qui aproven, en assemblea, la memòria de l’any anterior i el pla d’acció i el pressupost per al nou exercici. A l’Assemblea també s’hi debatran diverses propostes de resolució sobre qüestions d’organització interna.

  5. Per triar qui representa Amnistia Internacional Catalunya. Com en altres entitats, a l’Assemblea General els socis i sòcies també elegeixen els càrrecs de representació d’Amnistia Internacional Catalunya. Entre d’altres, s’hi triaran persones per formar part de la Junta Directiva durant els propers dos anys, o per incorporar-se a diversos comitès consultius i assessors.

  6. Per visitar Terrassa, i saber on anirem l’any vinent. Tot i que el dia de l’Assemblea és intens, ens quedaran algunes estones per dinar i fer algun passeig per Terrassa, la ciutat que ens acull enguany. De fet, l’Assemblea General és coorganitzada sempre per un dels grups locals d’Amnistia Internacional, i enguany se n’ha fet càrrec el grup de Terrassa. També decidirem on es farà l’Assemblea General de 2025.

    Segur que hi ha moltes altres coses per fer el dissabte 6 d’abril, però recordeu que la nostra Assemblea General només passa un cop a l’any. Tant si ja hi heu estat abans com si no, espero que ens hi trobem!