Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món
Blog

Conclusions de la Comissió d’Estudi del Model Policial aprovades: i ara què?

Júlia Pérez Català (Relacions Institucionals),

A finals de l’any passat, el 2 de desembre del 2022, es van votar i aprovar les Conclusions de la Comissió d’Estudi del Model Policial (CEMP) després d’un any de debats i compareixences al Parlament de Catalunya sobre el model policial, el model d’ordre públic, el sistema integral de policies de Catalunya, la transparència i els mecanismes de rendició de comptes.

Des d’Amnistia Internacional vam impulsar la creació d’aquesta comissió, vam fer-hi aportacions, vam seguir les diverses sessions de compareixences i vam estar molt pendents de la votació de l’informe final de conclusions. Però vam acabar tancant l’any amb un gust agredolç i és que, tot i que es van aprovar punts importants, una de les nostres peticions principals, la creació d’un mecanisme de control extern de la policia amb capacitats per investigar, avaluar i controlar l’actuació policial, no va obtenir majoria suficient per tirar endavant.

Un mecanisme d'aquest tipus, i com ja explicàvem a l’article  «Per un mecanisme de control extern de la policia», pot contribuir a garantir investigacions més exhaustives, imparcials i immediates de les possibles vulneracions de drets humans comeses per agents policials. A més, aquests mecanismes ja funcionen a altres països, i organismes internacionals com el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, el Comitè contra la Tortura i el Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura també n’han recomanat la seva implementació.

Tot i això, cal destacar aspectes positius que sí que es van incorporar en l’informe final:

  • Millores en la formació inicial i continuada dels agents per incorporar àmbits com el coneixement de l’ús de les armes i eines policials, entrenament mental i gestió de l’estrès, formació en primers auxilis i formació en drets humans.

  • L’impuls a l’harmonització dels protocols de Mossos i policies locals, especialment pel que fa a l’ús d’eines policials.

  • La retirada urgent dels projectius de foam més lesius, el SIR-X i la prohibició de les tècniques del carrusel o qualsevol altra potencialment perillosa per les manifestants. Així com incorporar eines tecnològiques per tal garantir major traçabilitat de les operacions policials i així facilitar la seva anàlisi posterior.

  • L'establiment de procediments transparents d'incorporació de material policial amb garanties de drets humans, que comptin amb avaluacions prèvies i independents del seu caràcter lesiu i avaluar mitjançant aquest procediment les eines policials actualment en ús, per valorar la seva continuïtat i la revisió dels seus criteris i protocols d’ús.

  • L'ús sistemàtic i obligatori per part del cos de Mossos d'Esquadra i policies locals de Catalunya de formularis d'identificació i registre en els quals consti el motiu de la identificació per tal d’acabar amb la selectivitat policial i les identificacions per perfil ètnic-racial.

  • Millores en la transparència, mitjançant la publicació de bases de dades, protocols i elaborant informes anuals d’actuació que s'hauran de presentar a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya.

Set mesos després, en quina situació ens trobem?

L’informe de la Comissió no és vinculant, és a dir, està en les mans del Departament d’Interior la implementació d’aquests canvis i de fer seves les conclusions que es van aprovar el passat mes de desembre al Parlament de Catalunya. Des d’Amnistia Internacional treballarem i insistirem perquè s’implementin tots els punts que milloren el sistema policial actual i estableixen les bases d’una policia més transparent i respectuosa amb els drets humans.

A més, continuarem buscant una majoria social i política per poder tirar endavant altres aspectes molt importants que van quedar fora de les conclusions de la CEMP, com la creació del mecanisme de control extern, però també la suspensió de l’ús de tots els projectils de foam, per fer-ne una avaluació per detectar possibles deficiències, i la revisió dels protocols d’ús de la força i normes d’ús d’eines policials per tal que s’ajustin als estàndards internacionals de drets humans.

Es va fer un petit pas endavant, però encara ens queda molt camí per recórrer per poder comptar amb una policia transparent, que rendeix comptes i posa la defensa dels drets humans en el centre de totes les seves actuacions.