CATALÀ: Principal > Recursos > Cine > Propostes | ESPAÑOL: Principal > Recursos > Cine > Propuestas

Propostes didàctiques del Grup IREF (en català)
El Grup IREF i el cinema:
www.grupiref.org/cat/pensar-amb-el-cinema.htm

Inclou entre altres películes fitxes de:

Fitxes incloses a la publicació "Pensar els drets humans":retorn - retorno