AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > recursosmúsica >  fitxes musicals
 Música i drets humans: fitxes musicals
Presentació
Activitat consistent en la utilització de fitxes musicals i l'audició de la música o les cançons corresponents, amb l'objectiu d'establir un debat que permeti aprofundir en l'educació en valors
(1)
Objectius
1. Proporcionar a l’educador una eina per a promoure la reflexió sobre els Drets Humans, mitjançant peces musicals i la vida dels autors. Aquesta reflexió pretén tractar, de la manera més àmplia, els valors ètics, sense limitar-se a la Declaració Universal, i incloent també altres valors, com ara les relacions interpersonals, el respecte a la natura, el desenvolupament personal o la independència, la comunicació, l’amor, etc.

2. Afavorir el debat i l’esperit crític.
3. Sensibilitzar sobre el valor de les diferents manifestacions culturals i punts de vista en relació amb un tema.
4. Fomentar els valors de tolerància, respecte i solidaritat.
5. Incitar a l’acció en el compromís amb els Drets Humans.

Desenvolupament


Treball de les fitxes musicals amb els alumnes.
Les fitxes contenen la informació següent: A més de la informació de les fitxes, s'ofereixen també unes pautes generals per a  treballar amb les cançons.

Utilització


Pot ser utilitzada per l’educador de qualsevol àrea, més enllà de l’àrea musical; per exemple, a l’àrea de Socials per a tractar determinats fets històrics i la influència d’aquests en l’expressió artística. O bé associant les peces musicals a una zona geogràfica. A l’àrea d’Idiomes, traduint cançons d’altres llengües. També es poden usar en Educació no formal, tant en adults com en joves.

 (1) Música y derechos humanos: proposta elaborada pel "Equipo de Educación en Derechos Humanos" de la Secció Espanyola d'Amnistía Internacional