AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > materials d'AI > treballs de recerca
 Treballs de recerca de Batxillerat sobre drets humans
Presentació
Proposem un seguit de temes sobre drets humans que poden ser desenvolupats com a Treballs de Recerca de Batxillerat. Els proposem a títol orientatiu, ja que els temes relacionats amb els drets humans susceptibles de ser triats per a un treball de recerca són molts.
Proposem també una fitxa tipus que planteja una possible estructura per al desenvolupament dels treballs.

Iniciem els temes suggerits amb unes propostes relacionades amb la pobresa a casa nostra, en la mesura que aquesta proximitat afavoreix que els/les alumnes es sentin més implicats amb el tema escollit. La intenció és ampliar les propostes d'aquestes característiques.

Pel que fa a alguns dels temes proposats (immigrants, racisme...), els hem incorporat perquè avui és imprescindible que els joves dels instituts, que es relacionen amb altres joves de diferents cultures, entenguin les realitats dels seus companys. Realitats que els han fet fugir (a ells o als seus pares) del seu país, per motius econòmics o polítics; cal posar-se en el seu lloc i entendre que és molt difícil viure entre desconeguts, lluny del propi entorn, i a sobre sentint-se discriminat.

Hi ha també un grup de temes (tortura, pena de mort, refugiats...), aparentment llunyans als interessos i les vivències quotidianes de l'alumnat, temes que d'entrada potser no semblen adients, atractius, com a treballs de recerca. Però plantejats de manera adequada poden servir per a fer veure que, aquests temes aparentment remots, de fet són més propers del que sembla (s'adjunten algunes pistes en aquest sentit). Son temes que, d'altra banda, sempre han estat prioritaris per a Amnistia Internacional.

No cal dir que qualsevol suggeriment sobre aquesta pàgina (de nous temes, sobre el plantejament general, etc.), serà benvingut. Poseu-vos en contacte amb nosaltres.

1- Temes


Els DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals)
Què són i de què parlen.
Situació en el món.
Situació a casa nostra  (Catalunya, Espanya, Europa...).
Conclusions.

- La pobresa a casa nostra (1): l'alimentació de les famílies
A través del treball d'institucions com el Banc dels Aliments i altres institucions que proveeixen d'aliments bàsics a les famílies més desfavorides, elaborar una mena de baròmetre de la situació actual.
A partir de l'anàlisi de les dades recollides elaborar possibles propostes per pal·liar la situació.

- La pobresa a casa nostra (2): necessitats bàsiques de les famílies més desfavorides
- Opció a)
Anàlisi de l'evolució, en els darrers anys, de les necessitats d'una part de la població a través de les demandes fetes a Càritas, a altres institucions benèfiques i de les dades dels Serveis Socials del o dels Ajuntaments corresponents que identifiquin els problemes de pobresa a la demarcació analitzada, sigui una gran ciutat, un àrea demogràfica o un territori.
A partir de l'anàlisi de les dades recollides elaborar possibles propostes per pal·liar la situació.
- Opció b)
La pobresa en el primer món
Característiques
L’exclusió social
Els nous pobres davant l’actual crisi econòmica
Vies possibles per pal·liar la situació

- Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i Drets Humans
Què és la Responsabilitat Social Corporativa?
Què s’ha fet?
Què s’hauria d’haver fet ?
Com s’hauria de desenvolupar en el futur?
Conclusions

- Els infants soldat
Anàlisi de la situació: causes, context.
Descripció de les condicions de vida, impacte sobre la formació dels infants afectats.
El procés de reinserció.

- La falta d'accés a l'educació de les nenes en alguns països
En quins països passa.
Les causes, els efectes.
Previsions de futur, possibles solucions.

- El cine i els drets humans
El treball es pot plantejar d'una manera àmplia, sobre el conjunt dels drets humans, o focalitzat sobre un tema concret: discriminació de les dones, racisme, dret a l'educació... Adjuntem una proposta concreta, basada en la pena de mort (un tema d'altra banda amb una extensa filmografia):
     La pena de mort com a violació dels drets humans.
     Pel·lícules i pena de mort.
     El cinema de judicis i jurats.
     Anàlisi d'alguna pel·lícula.

- La música i els drets humans
Igual que el punt anterior, es pot plantejar d'una manera àmplia o focalitzat sobre un tema concret (violència contra les dones, racisme, etc.).
     Exemples de cançons que tractin el tema escollit.
     En quin context es produeixin i quina mena d'autors les creen?
     La seva eventual incidència social.

- Immigrants
Sovint no se sap si ho són per motius econòmics o polítics, precisament a causa de les grans dificultats d'aconseguir, en el segon cas, que se'ls reconegui l'estatut de refugiats i se'ls concedeixi el dret d'asil.
     Causes de les migracions.
     Les dificultats en les societats d'acollida.
     Racisme i xenofòbia al carrer.
     Racisme i xenofòbia com a argument polític.

- Conflictologia i resolució de conflictes
Definició de conflicte i valoració del concepte.
Tipologia de conflictes.
La mediació com a forma de solucionar conflictes.

- La violència contra les dones
Anàlisi estadística de la violència contra les dones.
Anàlisi moral de la violència contra les dones.
La lluita contra la violència contra les dones.

- Holocaust i memòria
Els fets històrics. La II guerra mundial, el nazisme, l’Holocaust.
La justícia entesa  com a memòria.
L'ús de l’Holocaust com a eina educativa.

- Anàlisi d'un conflicte bèl·lic actual
Origen, estat actual.
Proposar una possible solució.
Viabilitat de la proposta en funció de l'evolució real actual.

- El treball d'una ONG
Triar una ONG i analitzar el seu treball.
Descriure la seva estructura organitzativa i els seus objectius.
Anàlisi crítica del seu treball i dels resultats obtinguts.

- Tortura
Només cal mirar els informes d'Amnistia Internacional sobre Espanya per comprovar que la pràctica de la tortura no s'ha eradicat del tot.
     Quins col.lectius són els més afectats, a Espanya?
     I a d'altres països?
     Per quins motius?
     Com es pot eradicar la tortura?

- Pena de mort
La pena de mort a Espanya no existeix, però periòdicament, sobretot durant els debats relacionats amb el terrorisme, hi ha un sector de la societat que reclama aquesta pena, per tant és també un tema vigent entre nosaltres.
     La pena de mort al món.
     Països abolicionistes i països executors.
     Diferents motius pels quals s'aplica, segons els països.
     El procés d'abolició a Espanya.
     L'opinió pública a Espanya.

- Presos de consciència
Cal educar els joves en la solidaritat internacional; que avui a Espanya no hi hagi presos de consciència no vol dir que ens puguem desentendre dels que hi ha a altres països.
     Què és un pres de consciència? D'on ve aquesta denominació?
     Països on hi ha presos de consciència i per quins motius.

- Refugiats
A Espanya n'hi ha pocs, precisament perquè no es respecta la llei de refugi i asil.
     El dret d'asil, teoria i pràctica.
     Principals països generadors de refugiats i principals països receptors.
 

2- Orientacions sobre l'elaboració del Treball de Recerca. Fitxa orientativa


a) Objectiu del treball
Descriure breument el motiu pel qual s'ha triat el tema i què se n'espera aconseguir.

b) Recollida de material
És el procés mitjançant el qual es busca informació (premsa, on line, articles, llibres, etc)  sobre el tema.

c) Anàlisi crítica de la informació recollida
Es procedeix a analitzar i descartar, si cal, tot aquell material superflu, redundant ...de manera que quedi només la informació fonamental que permeti emetre un diagnòstic de la situació i apuntar possibles camins a seguir, ja sigui per solucionar, o pal·liar, la problemàtica que s'ha estat analitzant.

d) Conclusions
Les conclusions haurien de plantejar, per una banda, quines actuacions serien possibles per canviar la situació que s'ha estat analitzant i, per l'altra, comprovar si els objectius amb els quals s'havia iniciat la recerca s'han complert o s'han modificat a mesura que s'anava coneixent amb més profunditat el tema d'estudi.
En tot cas la realització del Treball hauria de servir a l'alumnat per arribar a un coneixement més aprofundit de la realitat en matèria de Drets Humans.

Més informació sobre l'elaboració dels treballs de recerca
Aconsellem el dossier de l'Institut Montserrat de Barcelona, que ens ha servit d'orientació; aprofitem alhora per agrair el permís que ens han donat per utilitzar-lo i difondre'l:
IES.Montserrat-treball-recerca-2011.pdf