AI Catalunya
Grup d'educació
CATALÀ
.
ESPAÑOL
.
> principal > materials > materials Primària > Rata Robinata > principal > materiales > materiales Primaria > Rata Robinata
 Rata Robinata, pèls de tomata  Rata Robinata, pelos de tomate
Conte de l'Estrella Ramon. Edicions Baula, 1995
Edats: a partir dels 6 anys.

Temes que es poden tractar: judicis justos, racisme, homofòbia i d'altres aspectes relacionats amb el dret a ser diferent.

Orientacions: és un conte adequat per a explicar als més petits, llegir-lo i comentar-lo si són més grans, o fer-ne una representació teatral amb alumnes de cicle superior de Primària o fins i tot primer cicle de Secundària (12 a 14 anys). En cas de fer la representació, es pot utilitzar el guió que s'adjunta o fer-ne un a partir del text sencer original.

-Resum del conte
-Text per a representar (PDF)
 
 

Cuento de Estrella Ramon. Edicions Baula, 1995
Edades: a partir de 6 años

Temas que se pueden tratar: juicios justos, racismo, homofobia  y otros aspectos relacionados con el derecho a ser diferente.

Orientaciones: es un cuento adecuado para explicar a los más pequeños, leerlo y comentarlo si son mayores, o hacer una representación teatral con alumnos de ciclo superior de Primaria o incluso de primer ciclo de Secundaria (12 a 14 años). En el caso de hacer la representación, se puede utilizar el guión que se adjunta o elaborar uno a partir del texto completo original (el libro sólo se publicó en catalán)

-Resumen del cuento
-Texto para representar (PDF)

.