AI Catalunya
Grup d'educació
 Els Drets Humans
Guia per al professorat de la presentació en Power Point

Amb aquesta guia el que pretenem és afavorir la utilització de la presentació en Power Point sobre els Drets Humans, facilitant la comprensió del seu contingut.
A través de les diapositives de la presentació intentem fer cinc cèntims del que són i representen els Drets Humans al llarg de la Història i concretament la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, intentant aconseguir que la seva universalitat sigui una realitat.
Pots trobar més informació sobre l'evolució dels drets humans y sobre la Declaració Universal a les pàgines Història dels drets humans.

Descripció de les diapositives:


torna a l'inici