AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > materials d'AI > la Declaració Universal > article 26
 La Declaració Universal dels Drets Humans. Suggerimets didàctics
Article 26. Dret a l'educació
presentació | índex | següent article

1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació ha de ser gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental ha de ser obligatòria. L'ensenyament tècnic i professional s'ha de posar a l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament superior ha de ser igual per a tots d'acord amb els mèrits respectius.
2. L'educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; ha de promoure la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i ha de fomentar les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.
3. El pare i la mare tenen dret preferent d'escollir el tipus d'educació que es dóna als seus fills.
  • Per què és important el dret a l'educació? 
  • Durant segles les nenes han estat marginades dels sistemes educatius. Per quin motiu a la majoria de cultures es produïa aquesta marginació de les nenes? Segueix passant actualment a alguns països? 
  • Algunes persones defensaven (i en l'actualitat segueix passant) que les dones no estan capacitades per als estudis tècnics i abstractes. Opinar referent a això. 
  • És una bona mesura que l'educació a més de ser gratuïta sigui també obligatòria? Vol dir que els nens i les nenes tenen dret a ser obligats a estudiar? Per què? 
  • Opinar sobre la següent frase: "Jo, tenint en compte del que vull treballar de gran, no necessito totes aquestes assignatures que m'obliguen a estudiar". 
  • A alguns llocs, els pares d'alumnes s'han negat a dur als seus fills al col·legi per a evitar que compartissin aula amb un company que tenia SIDA. Quina opinió mereix aquesta actitud? 
  • En ocasions ha passat el mateix a causa de la presència a les aules d'alumnes gitanos. Opinar també referent a això. 
  • A algunes ciutats algunes escoles concentren la majoria de l'alumnat immigrant, mentre en d'altres la seva presència és anecdòtica. Quins inconvenients comporta aquest model d'integració? 
  • Llegir atentament el segon punt de l'article 26 i raonar si l'educació que s'imparteix en el propi centre educatiu compleix els requisits esmentats. 
  • Què vol dir l'expressió "ple desenvolupament de la personalitat humana"? Elaborar una llista detallada de totes les capacitats i valors que segons la pròpia opinió haurien de caracteritzar el ple desenvolupament de la personalitat humana.
Proposta inclosa en els "Materiales para la educación en Derechos Humanos", Ararteko, 2000:
La Declaració i el dret a l'educació

Relaciona els textos que s'adjunten a continuació amb l'obligatorietat d'un ensenyament que fomenti el respecte als Drets Humans que estableix precisament l'article 26 de la Declaració Universal. 

Per a l'alumnat:

1) L'article 26 de la Declaració

2) El Correu, 2-12-1997 (fragment) 

El nombre d'alemanys que van participar en l'extermini dels jueus pot ascendir a mitjan milió, va dir ahir a Madrid el professor nord-americà Daniel Jonah Goldhagen, autor del llibre "Els botxins voluntaris d'Hitler". L'escriptor assegura, en una nova interpretació històrica sobre l'Holocaust, que després d'exhaustives investigacions ha arribat a la conclusió que molts alemanys van triar voluntàriament assassinar els jueus. (…) Daniel Jonah Goldhagen va afirmar que la seva intenció ha estat investigar el factor humà que va intervenir directament en els assassinats i trencar un dels grans mites del segle XX, com ara suposar que els alemanys i els nazis eren diferents grups de persones. Les recerques l'han dut a establir que els assassins de jueus no van ser un grup petit, sinó que eren un mínim de cent mil persones i podrien arribar al mig milió. (…) Segons Goldhagen, per als antisemites germans els jueus eren biològicament diferents, perversos, malignes, poderosos i perillosos, i per això a Hitler li va ser extremadament fàcil mobilitzar tota la societat en contra seu. 
3) El Idiota moral. La banalidad del mal en el siglo XX. Norbert Bilbeny. Editorial Anagrama, 1993 (Págs. 31-32)
El genocidi va començar amb la tortura considerada com un instrument del bé col·lectiu. Però la nit no va poder ocultar que els torturadors actuaven, a més, amb cura i plaer, és a dir, amb l'ànim d'un idiota moral més que amb l'esperit d'un fanàtic o un visionari. Els nazis van ser fanàtics però primerament ànimes malaltes que s'havien tancat a la sensibilitat. En cadascun hi havia un idiota moral, encara que fossin refinats i intel·ligents. Himmler, creador de les SS i cap suprem de la policia, exhorta la plantació d'herbes medicinals al mateix temps que ordena experiments macabres sobre el cos dels deportats. Heydrich, executor dels plans d'extermini, era un sensible violinista en la pell d'un policia cínic i cruel (…) El gust per la tortura, la indiferència davant el dolor aliè va fer presa també dels científics. Auschwitz va reunir una galeria sinistra de metges encapçalada pel professor Karl Clauberg, un ginecòleg obsessionat pels experiments. Fins a un total de vint-i-tres especialistes van ser duts al tribunal de Nuremberg.
Qüestions: 

- El fet que tu puguis estudiar els Drets Humans és l'aplicació directa d'aquest article de la Declaració. ¿Et sembla necessari rebre instrucció en aquesta àrea o et sembla una pèrdua de temps? Per què? 
- Un dels textos que has llegit utilitza el terme idiota moral. A què creus que es refereix? ¿Et sembla que la simple decència implica l'exercici d'alguna facultat intel·lectual, o no? ¿L'educació o el coneixement impliquen un major grau de compromís amb els Drets Humans? Explica breument les teves respostes. 
- Creus que la decència és una cosa innata en l'ésser humà? ¿Com expliques llavors el comportament dels genocides nazis, molts dels quals, d'altra banda, eren persones cultes i instruïdes, o el d'un important contingent de ciutadans normals que van participar activament en el genocidi? 
- No obstant això, també hi va haver molts ciutadans alemanys que no van col·laborar amb el règim nazi. Fins i tot oficials alemanys van preparar almenys dos atemptats per a matar a Hitler. Però quan es parla dels alemanys durant la guerra, sembla que tots ells eren nazis. Per què sempre parlem dels actes de la majoria com si no hi hagués excepcions? 
- D'altra banda, viure en una democràcia significa en part que el teu vot orienta una acció de govern o una altra. ¿No creus que assumeixes una responsabilitat amb la resta dels teus conciutadans i conciutadanes, així com ells amb tu?: la que les teves decisions polítiques no siguin preses banalment, per manca de la necessària formació. Recorda que el partit nazi va arribar al poder a Alemanya després de guanyar unes eleccions democràtiques. Recorda també que les lleis sobre la pena de mort als Estats Units i en altres països han estat sotmeses a plebiscit.
 

Materials complementaris
Consulta a l'apartat de materials complementaris els diferents recursos disponibles.
 


vuelve al inicio