AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > materials d'AI > la Declaració Universal > article 2
 La Declaració Universal dels Drets Humans. Suggerimets didàctics
Article 2. Tots tenim els mateixos drets 
presentació | índex | següent article

Tothom té tots els drets i les llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.
A més, no es pot fer cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.
 • Al llarg de la història moltes persones i pobles han estat discriminats: els habitants dels territoris i països colonitzats (tots els pobles indígenes en un moment o altre), les persones de raça negra, primer en les societats esclavistes i després en les societats segregacionistes (Sud-àfrica, Estats Units), les minories religioses en els països teocràtics, etc. Posar exemples de persones que al llarg de la història hagin estat discriminades per la seva raça, sexe, religió, opinió política, origen nacional o ètnic, posició econòmica o social, naixement, trets físics... Classificar les discriminacions per èpoques, àrees geogràfiques, tipus de societats, etc. i buscar analogies entre elles. 
 • Posar exemples de persones discriminades en l'actualitat pels mateixos o semblants motius. Classificar-les segons les tipologies i buscar analogies. 
 • En moltes ocasions les discriminacions es justificaven (o es justifiquen) amb l'argument que determinades persones no estaven (o estan) preparades per a exercir els seus drets. Segons els casos, quins motius amagaven o amaguen aquest tipus de raonaments? 
 • Discriminació pel naixement. Buscar informació sobre el sistema de castes de l'Índia. Malgrat que vagi perdent i ara ja no sigui legal, encara té molta importància en aquell país. Com afecta la vida de les persones? Posar exemples. Per què viola els drets humans? 
 • Discriminació per les capacitats mentals. Investigar sobre el tracte que en general rebien fins temps molt recents els malalts mentals per part de la societat, i en particular dintre dels manicomis. Buscar informació sobre situacions semblants que encara es produeixin en algun lloc del món. Opinar al respecte. 
 • Discriminació per les capacitats físiques. Fer el mateix treball d'investigació i reflexió sobre les persones amb discapacitats físiques. 
 • Discriminació pel sexe. Al llarg de la història, les dones han estat considerades com a "propietat privada dels seus marits", "botí de guerra", "animal inferior", "animal de reproducció", "material de transacció", "objecte de gaudi sexual", "incapaç de pensar, comprendre, decidir, votar", "ésser sense ànima". Encara avui hi ha homes que les veuen d'alguna d'aquestes maneres? 
 • Cada any el 8 de març es celebra el dia de la dona. Aquesta celebració té el seu origen en les reivindicacions de principis del segle XX relatives al dret al vot i a condicions de treball dignes per a les dones. Buscar informació històrica sobre el tema i elaborar una llista de millores que les dones han anat obtenint des de llavors. En l'actualitat les dones ja no pateixen discriminació a Espanya? I a altres llocs del món? 
 • Altres possibles temes, relacionats amb els drets de les dones, sobre els quals es pot buscar informació i treballar: 
  • La violència contra les dones per part de les seves parelles. 
  • L'antiga pràctica del "sati" a l'Índia (la incineració pública d'una vídua a la pira del funerària del seu espòs). 
  • La situació de les dones en alguns països àrabs (p. ex., Afganistan, Pakistan...).
  • La pràctica de la mutilació genital femenina. 
  • El paper de la dona segons diferents tradicions religioses. 
  • La lluita pel sufragi femení (evolució històrica i situació actual). 
  • Ús de llenguatge sexista. 
 • Altres temes per a treballar la igualtat de drets i la lluita contra la discriminació: 
  • La violència contra persones pertanyents a minories sexuals. 
  • La violència racista, xenòfoba... 
  • La discriminació i l'assetjament a l'escola. 
 • Encobreixen formes de discriminació les següents situacions? 
  • En molts mitjans de transport (trens, avions, vaixells) existeixen espais diferenciats, més o menys amplis i còmodes, amb diferents preus. 
  • En molts locals públics es pot veure l'avís "Reservat el dret d'admissió". 
  • Les barreres arquitectòniques que dificulten la mobilitat de les persones discapacitades. 
  • En alguns països, la privatització de la sanitat i la consegüent impossibilitat d'accedir a l'atenció sanitària per part de les persones sense recursos. 
 •  Què es pot fer perquè no hagi discriminació sinó respecte a la diferència? 
  • Què podem fer nosaltres? 
  • Què poden fer els qui governen? 
  • Què pot fer la societat, de forma organitzada? 
Proposta inclosa en els "Materiales para la educación en Derechos Humanos", Ararteko, 2000:
És o no és discriminació? 

--Juntament amb el segon article de la Declaració Universal, es proporciona als alumnes una sèrie de situacions que poden o no vulnerar aquest article. Han de decidir si l'incompleix o no i raonar per què. 
--Es suggereix una lectura prèvia del text de l'article 2 de la Declaració per a aclarir els possibles dubtes sobre els conceptes indicats i per a sol·licitar opinions sobre la interpretació del text. 

Situacions: 

--El professor de matemàtiques dóna les notes d'un examen. La nota més alta és un 9 i la més baixa un 2,5. Es vulnera el principi d'igualtat si a tots els alumnes no se'ls posa un cinc? 
--Una executiva realitza el mateix treball que el seu homòleg masculí i no obstant això cobra un 30% menys. 
--Una executiva treballa vuit hores i una secretària de la mateixa empresa treballa les mateixes hores però cobra només el 20% del sou de l'executiva. 
--Una alumna musulmana va a classe amb el ?txador? (el vel que li cobreix la cara i el cabell) complint les regles de la seva religió. Ha de treure-se'l per anar a les classes i no diferenciar-se de les altres companyes? 
--En una hisenda, un peó guanya 1/4 part del salari d'un conductor de la mateixa hisenda. 
--Un home ha d'ingressar a la presó perquè li han imposat una fiança de 600 euros que no pot reunir i, no obstant això, un altre que té una fiança de 30.000 euros la paga i surt de la presó. 
--Un home és condemnat a mort. No pot pagar-se un bon advocat i el seu advocat defensor, d'ofici, té acumulats molts casos i no pot atendre'ls tots en les mateixes condicions. Un altre condemnat, gràcies als bons advocats que pot pagar-se, aconsegueix una revisió de la sentència. 
--Un tennista molt bo aconsegueix arribar a la final d'un gran torneig, mentre que un altre de mediocre no passa de la primera ronda. Haurien d'arribar tots els tennistes del torneig a la final? 
--La Premi Nobel de la Pau de 1991 Aung San Suu Kyi, de Myanmar (antiga Birmània) va romandre gairebé sis anys, del 1989 fins al 1995, en arrest domiciliari per manifestar de manera pacífica la seva oposició política al règim militar que governa el seu país. En canvi, de forma sorprenent, els manifestants a favor del govern no són mai empresonats. 

Qüestions:

Se't ocorren altres situacions que també puguin vulnerar aquest article de la Declaració? 
Què es podria fer per a intentar acabar amb les violacions dels Drets Humans? Què podríeu fer vosaltres a la vostra classe o al col·legi? 
 

Materials complementaris
Consulta a l'apartat de materials complementaris els diferents recursos disponibles.
 


vuelve al inicio