AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > materials d'AI > la Declaració Universal > article 1
 La Declaració Universal dels Drets Humans. Suggerimets didàctics
Article 1. Naixem lliures i iguals 
presentació | índex | següent article

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
 • Hi ha alguna raó per a justificar l'elecció d'aquest article concret com el primer de la Declaració? L'ordre dels articles de la Declaració implica alguna jerarquia entre els diferents drets enumerats? 
 • Què significa que tots els éssers humans "estan dotats de raó i consciència"? Argumentar la resposta fent servir les definicions del diccionari relatives a ambdues característiques. 
 • Per què es diu que tots els éssers humans "neixen lliures"? És una realitat o una aspiració? 
 • És evident que els éssers humans neixen amb múltiples diferències entre ells; Com s'ha d'interpretar l'afirmació de la Declaració quan diu que neixen "iguals"? 
 • Què s'entén per la dignitat de l'ésser humà? Quan s'origina aquesta idea? Es percep de la mateixa forma en les diferents èpoques i cultures? I actualment, existeix un consens sobre el concepte de la dignitat inherent a tot ésser humà només pel fet de ser-ho? 
 • Etimològicament fraternitat prové del llatí frater (germà). Per qué la Declaració fa servir aquesta paraula? Què vol dir que els éssers humans "han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres"? 
 • En quin moment històric apareix el lema "llibertat, igualtat, fraternitat" en un document sobre drets humans? 
 • Buscar diversos sinònims i antònims de la paraula "fraternitat". 
 • Buscar exemples propers en els quals les persones "no es comportin fraternalment els uns amb els altres". 
 • Buscar exemples en els quals no es produexi la condició d'igualtat o llibertat d'alguna persona en relació amb els altres membres de l'entorn o grup. 
 • Buscar exemples, en l'àmbit escolar o veïnal, en els quals no es respecti la dignitat d'alguna persona coneguda. 
Proposta inclosa en els "Materiales para la educación en Derechos Humanos", Ararteko, 2000:
Dibuix representatiu de l'article 1 de la Declaració 

--Cada alumne fa un dibuix (o un collage, postal, vinyeta, còmic...) a partir d'allò que li suggereix el text de l'article 1, que també s'ha d'incloure en la composició. 
--Després, cada alumne ha de dedicar un temps a reflexionar sobre a quina persona o institució del món convindria fer arribar amb la major urgència el dibuix o postal realitzat. Després de la reflexió personal es pot organitzar un petit debat i intentar consensuar la persona més adequada entre les que s'han pensat. 
--Al final, es pot fer també una exposició amb els treballs realitzats o, si es considera preferible, enviar-los als seus destinataris (o fer ambdues coses). 
 

Materials complementaris
Consulta a l'apartat de materials complementaris els diferents recursos disponibles.
 


vuelve al inicio