AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ  ESPAÑOL
> principal > material > material disponible a la xarxa > principal > material > material disponible en la red
 El dret d’asil: 
 totes les persones podem ser refugiades
Maleta pedagògica per a la inclusió de les persones refugiades a la nostra societat
Primària, Secundària, Batxillerat i ed. d'adults
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, 2016. escolesrefugi.com

Descarrega alternativa del PDF (72 pàgines, 11,2 MB): 
sites.google.com/site/educa222/ccar/ccar-maleta-pedagogica.pdf

Baixa només les activitats que t'interessin:


ÍNDEX

CONTINGUTS I METODOLOGIA
1. Continguts a treballar
2. Enfocaments i recomanacions metodològiques
Educació en Drets Humans
Aprenentatge basat en l’experiència
Educació per a la justícia global
Enfocament socioafectiu
Estereotips, prejudicis i rumors

ACTIVITATS
Taula d’activitats

Primària
-Sense els set nans
-Pictionary d’actualitat
-Peu de foto

Secundària
-Navegant
-Què diuen?
-Persones rellevants

Batxillerat i adults
-Deixaries casa teva?
-Les dones també som refugiades
-Podries ser tu

ANNEX 1: MARC CONCEPTUAL SOBRE PERSONES REFUGIADES
1. Els éssers humans es mouen
2. Persones refugiades i protecció internacional
3. El viatge: camins i perills
4. I en arribar? Acollida... o no
El procediment d’asil a l’Estat espanyol

ANNEX 2: ANTIRUMORS SOBRE PERSONES REFUGIADES

ANNEX 3: ALTRES RECURSOS

.

vuelve al inicio