index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

Declaració universal dels drets humans

(versió adaptada per a infants)

Article 1. Dret a la igualtat:

Article 2. Dret a viure sense discriminació:

Article 3. Dret a la vida, la llibertat i la seguretat:

Article 4. Dret a viure sense esclavitud:

Article 5. Dret a no patir tortures ni tractes degradants:

Article 6. Dret al reconeixement com a persona davant la llei:

Article 7. Dret a la igualtat davant al llei:

Article 8. Dret a rebre ajuda de jutges competents:

Article 9. Dret a no patir detencions o exilis arbitraris:

Article 10. Dret a una audiència justa i pública:

Article 11. Dret a ser considerat innocent fins que es provi la teva culpabilitat:

Article 12. Dret a viure sense intromissions en la teva privacitat, la teva família i la teva llar:

Article 13. Dret a la llibertat de moviments:

Article 14. Dret a ser protegit en un altre país:

Article 15. Dret a tenir una nacionalitat i a poder canviar-la:

Article 16. Dret a casar-te i formar una família:

Article 17. Dret a la propietat:

Article 18. Dret a la llibertat de pensament, consciència i religió:

Article 19. Dret a la llibertat d'opinió i expressió:

Article 20. Dret a reunió i associació pacífica:

Article 21. Dret a participar en el Govern i les eleccions:

Article 22. Dret a la seguretat social:

Article 23. Dret a una feina digna i a l'accés als sindicats:

Article 24. Dret al descans i al lleure:

Article 25. Dret a un nivell de vida adequat:

Article 26. Dret a l'educació:

Article 27. Dret a participar en la vida cultural de la comunitat:

Article 28. Dret a l'ordre social i internacional:

Article 29. Deures cap a la comunitat:

Article 30. Dret a la preservació d'aquests drets humans: