index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

38. Una constitució per al nostre grup

Qui és el responsable dels meus drets?

Temes Ciutadania, Democràcia, Participació
Nivell de dificultat Nivell 3
Edat recomanada 10-13 anys
Temps estimat Fase 1: 60-90 minuts; Fase 2: 30-45 minuts
Grup 10-30 infants
Tipus d'activitat Debat, creació de consens, disseny de regles
Resum Els infants desenvolupen una "constitució" del grup que estableixi els seus drets i responsabilitats.
Objectius
  • Comprendre la relació entre drets i responsabilitats.
  • Relacionar els drets i les responsabilitats de la vida real.
  • Emfatitzar la participació en la creació i la protecció dels drets.
  • Crear una sèrie de normes i deures consensuada pel grup.
Preparació Cap
Material
  • Paper i llapis per a cada participant
  • Paperògrafs i retoladors
  • Optatiu: còpies d'una versió adaptada per a infants de la CDI

 

Instruccions

Primera fase:

 

CONSTITUCIó
DRETS RESPONSABILITATS
Tothom té dret a ser tractat amb justícia.

 

Tothom té dret a expressar la seva opinió.

Sóc responsable de tractar tothom amb justícia.

He de donar a tothom el dret a expressar la seva opinió.

 

Reflexió i avaluació final

Segona fase

Reflexió i avaluació final

Suggeriments de continuïtat

Propostes d'acció

Consells per a la facilitació

Variacions