index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

31. Qui tinc darrere?

Qui penses que sóc?

Temes Drets humans, Discriminació, Mitjans de comunicació i Internet
Nivell de dificultat Nivell 2
Edat recomanada 10-13 anys
Temps estimat 30 minuts
Grup 10-20 infants
Tipus d'activitat Joc d'endevinalles basat en respostes estereotipades davant de fotografies, debat.
Resum Els infants han d'endevinar qui és la persona que apareix a la fotografia que tenen penjada a l'esquena a partir de les respostes dels altres.
Objectius
  • Parlar del impacte dels estereotips i les etiquetes posades a persones i grups.
  • Comprendre la relació entre estereotips, prejudicis i discriminació.
  • Analitzar el paper dels mitjans de comunicació a l'hora de reforçar estereotips i prejudicis.
Preparació Busquem 25 fotografies que representin persones de diferents països i entorns i enganxeu-les a una cartolina. Opcional: plastifiquem-les. Posem un número a cada fotografia.
Material
  • 25 fotografies enganxades a una cartolina
  • Xinxetes, cinta adhesiva i blue-tack
  • Paper i llapis
  • Paperògraf i retolador

 

Instruccions

Reflexió i avaluació final

  1. Reflexionem sobre l'activitat fent preguntes com ara:
  1. Parlem sobre la llista de paraules que han utilitzat per descriure les persones i les relacionem amb els drets humans. Ens assegurem de fer servir les paraules etiqueta i estereotip, i fer preguntes sobre la llista del tipus:

Suggeriments de continuïtat

D'altres activitats que també examinen els estereotips:

Propostes d'acció

Consells per a la facilitació

Variacions