index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

24. Mòbil de drets

Quin orgull ensenyar a tothom els meus drets!

Temes Drets humans,Igualtat de gènere
Nivell de dificultat Nivell 2
Edat recomanada 10-13 anys
Temps estimat 120-180 minuts
Grup 1-20 infants
Tipus d'activitat Taller manual
Resum Els infants construeixen un mòbil per penjar al sostre on es mostren els drets més importants per a ells (vegeu l'exemple al final de l'activitat).
Objectius
 • Parlar sobre el contingut i significat dels drets bàsics.
 • Descobrir quins drets es respecten a la nostra comunitat.
 • Explorar les diferències de gènere en relació amb els drets.
Preparació
 • Construïm un mòbil per dominar la tècnica i a tall d'exemple per als infants.
 • Escrivim la versió curta dels deu drets en un paperògraf o a la pissarra.
 • Retallem siluetes de persones.
Material
 • Cartolines blanques retallades en forma de persones
 • Material per pintar (p. ex. ceres, pintura o retoladors)
 • 3 tires de paper de color blau, blanc i vermell per a cada infant
 • Paperògraf o pissarra per escriure-hi els drets
 • Palets petits i lleugers (de fusta, plàstic o metall) d'uns 20 centímetres de llarg
 • Cordill
 • Cinta adhesiva, pega o grapadora; xinxetes o claus petits
 • Tisores
 • Opcional: revista per retallar-hi imatges

 

Instruccions

Reflexió i avaluació

Suggeriments de continuïtat

L'activitat "23. Més important... per a qui?" treballa més en profunditat el concepte d'interdependència dels drets.

Propostes d'acció

Consells per a la facilitació

Adaptacions


MòBIL DE DRETS

EXEMPLE DE LLISTA DE DRETS


Podem utilitzar la graella següent per determinar la "puntuació" total de cada dret. Donem 3 punts als drets en
vermell, 2 punts als drets en blau i 1 punt a la resta de drets en blanc..

Alguns drets humans

Nenes

Nens

Total scores

Classificació
final

Tots els infants tenen dret a ser protegits.

       

Tots els infants tenen dret a l'educació.

       

Tots els infants tenen dret a l'atenció mèdica

       

Tots els infants tenen dret a activitats de lleure i jugar

       

Tots els infants tenen dret a un nom i una nacionalitat

       

Tots els infants tenen dret a escollir la seva religió.

       

Tots els infants tenen dret a la informació

       

Tots els infants tenen dret a crear una associació

       

Tots els infants tenen dret a viure en una casa amb la seva família