index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

23. Més important… per a qui?

Les teves prioritats poden no ser les meves!

Temes Drets humans
Nivell de dificultat Nivell 3
Edat recomanada 10-13 anys
Temps estimat 60 minuts
Grup 12-24 infants
Tipus d'activitat Priorització, arribar a un consens i debat
Resum Els infants decideixen quins articles de la Convenció sobre els drets de l'infant (CDI) eliminar i parlen de les conseqüències i de la interdependència entre drets
Objectius
  • Introduir la CDI.
  • Entendre que els drets són universals, inalienables i interdependents.
Preparació
  • Preparem les targetes de Drets dels Infants.
Material
  • Paper i bolígrafs
  • Paperògraf i retoladors o pissarra i guix
  • Targetes de Drets dels Infants suficients per a la meitat del nombre d'infants

 

Instruccions

Reflexió i avaluació

Suggeriments de continuïtat

Propostes d'acció

Consells per a la facilitació

Adaptacions

Aquesta activitat dóna per suposats uns mínims coneixements previs de la CDI. Si els infants no hi estan familiaritzats, podem començar l'activitat introduint els drets dels infants perquè després ells mateixos crein les targetes de Drets dels Infants. Llavors, els dividim en parelles i els donem el text d'un o dos articles de la CDI en la versió adaptada per a infants, cartolines i material de plàstica. Demanem que escriguin cada article en una targeta i la il.lustrin amb un dibuix. Quan les targetes estiguin llestes, demanem que cada parella llegeixi els seus drets, expliqui què signifiquen i que mostri el dibuix a la resta del grup. Llavors podem seguir les instruccions de la dinàmica començant pel segon punt. Pot ser que haguem d'ajudar els infants a entendre què signifiquen algun dels articles.


MATERIAL FOTOCOPIABLE: TARGETES DE DRETS DELS INFANTS

Convenció sobre els drets de l'infant
Article 7


Dret a un nom, nacionalitat i atenció del teu pare i la teva mare

Tots els infants tenen dret que el seu naixement sigui legalment registrat, a tenir un nom i una nacionalitat i a conèixer i ser atesos i cuidats pels seus pares.
Convenció sobre els drets de l'infant
Article 3


Dret a l'interès superior de l'infant

Totes les accions i decisions que afectin els infants han d'estar basades en allò que és millor per a ells.
Convenció sobre els drets de l'infant
Article 6


Dret a la vida i el desenvolupament

Els infants tenen dret a la vida, la cura i el desenvolupament ple per viure en societat.
Convenció sobre els drets de l'infant
Article 12


Dret a respectar les opinions dels infants

Quan els adults prenen decisions que afecten els infants, aquests tenen dret a dir lliurement què creuen que hauria de passar i que es tinguin en compte les seves opinions.

Convenció sobre els drets de l'infant
Article 9


Dret a la no separació dels pares

No s'han de separar els infants dels seus pares si no és pel seu benestar (p. ex. si el pare o la mare el maltracten o l'abandonen). Si els pares se separen, els infants tenen dret a mantenir el contacte amb tots dos. S'ha de permetre que les famílies que viuen a països diferents puguin moure's d'un a l'altre i reunir-se com a família.
Convenció sobre els drets de l'infant
Article 27


Dret a un nivell de vida adequat

El pare i la mare tenen la responsabilitat d'oferir unes condicions de vida adequades al desenvolupament de l'infant. L'Estat ha de proporcionar serveis i ajuda als pares, especialment si tots dos treballen.
Convenció sobre els drets de l'infant
Article 28


Dret a l'educació

Els infants tenen dret a una educació que promogui el desenvolupament de la seva personalitat i les seves habilitats, i que respecti els drets humans i els va-lors nacionals i culturals. L'educació primària ha de ser gratuïta. La disciplina a les escoles ha de respectar la dignitat humana dels infants.
Convenció sobre els drets de l'infant
Article 13


Llibertat d'expressió i informació

Els infants tenen dret a buscar, trobar i compartir informació a través de tots els mitjans. La televisió, la ràdio i els diaris haurien d'oferir informació que els infants poguessin entendre, i no haurien de promoure materials que els perjudiquessin a ells o als altres.

Convenció sobre els drets de l'infant
Articles 24 i 26


Dret a l'atenció mèdica i la seguretat social

Els infants tenen dret a una atenció sanitària de qualitat, a la seguretat social, a aigua neta, a aliments nutritius i a un entorn net, per tal que estiguin sans i estalvis.
Convenció sobre els drets de l'infant
Articles 40


Dret a l'aplicació de la justícia a menors

Si s'acusa un infant de no respectar la llei té dret a rebre ajuda legal i les sentències de presó seran només aplicades en els casos més greus.
Convenció sobre els drets de l'infant
Article 16


Dret a la privacitat, l'honor i la reputació

Els infants tenen dret a la privacitat. La llei ha de protegir-los d'atacs contra la seva forma de vida, reputació, familia i llar.
Convenció sobre els drets de l'infant
Article 15


Llibertat d'associació

Els infants tenen dret a trobar-se amb altres infants i a formar part de grups i organitzacions, sempre que això no impedeixi les altres persones gaudir dels seus drets.

Convenció sobre els drets de l'infant
Article 18


Responsabilitats compartides dels pares

El pare i la mare tenen la responsabilitat primordial en l'educació i el desenvolupament de l'infant i han de tenir sempre en compte què és el millor per a ell.
Convenció sobre els drets de l'infant
Article 14


Llibertat de pensament, consciència i religió

Els infants tenen dret a pensar i creure el que vulguin i a practicar la seva religió sempre que això no impedeixi que les altres persones puguin gaudir dels seus drets. Els pares han de guiar i donar suport en aquestes qüestions
Convenció sobre els drets de l'infant
Article 31


Dret al lleure, als jocs i a la cultura

Els infants tenen dret a relaxar-se i jugar, així com a unir-se en un ampli ventall d'activitats recreatives, culturals i artístiques.
Convenció sobre els drets de l'infant
Articles 9, 20 i 21


Atenció alternativa i adopció

L'Estat té la obligació de proveir els infants d'atenció alternativa, respectar l'origen religiós, cultural i ètnic de l'infant, i assegurar-se que només les institucions autoritzades duen a terme adopcions.