index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

21. Jocs de taula

Coneixes bé els teus drets?

Temes Drets humans
Nivell de dificultat Nivell 2
Edat recomanada 8-13 anys
Temps estimat 45 minuts
Grup 2-6 infants per tauler
Tipus d'activitat Jocs de taula

Aquesta activitat conté dos jocs de taula diferents, amb normes diferents, que parlen dels drets humans. Ambdós es poden jugar amb el mateix tauler, que trobareu com a material fotocopiable. Els infants poden jugar tots sols, però cal que hi hagi un facilitador per donar-los suport i dirigir la reflexió.


21a. Coneixes els teus drets?

Resum Igual que al joc de serps i escales, en aquesta activitat els infants mouen les fitxes endavant o endarrere segons les targetes que els toquen. Tanmateix, en aquest joc poden "neutralitzar" una targeta negativa si aconsegueixen citar el dret dels infants que no està sent respectat.
Objectius
 • Familiaritzar-se amb la CDI.
 • Ajudar els infants a relacionar els drets humans amb la vida diària.
 • Adquirir consciència sobre els drets humans.
Preparació
 • Comprovem les respostes amb antelació per tal d'assegurar-nos que estem familiaritzats amb els temes.
 • Fem còpies del tauler.
 • Copiem les instruccions i la llista de "drets neutralitzadors" en un full.
 • Copiem les targetes dels drets i les de penalitzacions, un joc per a cada grup.
 • Fem còpies d'una versió de la CDI adaptada per a infants.
Material
 • Tauler, fitxes i dau
 • Targetes
 • Full d'instruccions i llista de drets neutralitzadors

Instruccions

Reflexió i avaluació final

Consells per a la facilitació


21a. - MATERIAL FOTOCOPIABLE: TARGETES DE DRETS

TARGETA DE DRETS 1
Els pares d'un amic teu s'han separat aquest estiu, però encara viu amb tots dos en setmanes alternes perquè ell ho ha decidit així. Avança dues caselles.
CDI, article 12, Respecte per l'opinió de l'infant:
Els infants tenen dret a expressar les seves opinions quan els adults prenen decisions que els afectin, i que les seves opinions siguin tingudes en compte.

----------------------------

TARGETA DE DRETS 2
Saps que si tens problemes greus sempre pots demanar ajuda. Si marques el número d'emergències i expliques la teva situació, les autoritats et posaran en contacte amb organitzacions que miren d'ajudar els infants que es troben abandonats, són maltractats o tenen d'altres problemes. Avança dues caselles.
CDI, article 19, Protecció davant de totes les formes de violència, abús i abandonament:
Els governs han d'assegurar que es té una cura adequada dels infants i que estan protegits de la violència, abusos i abandonament pels seus pares o qualsevol altra persona que cuidi d'ells.
CDI, article 36, Protecció davant d'altres formes d'explotació:
Els infants han d'estar protegits davant de qualsevol activitat que pugui perjudicar el seu desenvolupament i benestar.

----------------------------

TARGETA DE DRETS 3
A la classe d'una amiga teva, els mestres donen més suport als infants que els costa més aprendre. Avança dues caselles.
CDI, article 23, Infants amb discapacitats:
Els infants que pateixin qualsevol tipus de discapacitat han de rebre cura, suport i educació especials de manera que puguin portar una vida plena i independent en la mesura que les seves capacitats els ho permetin.

----------------------------

TARGETA DE DRETS 4
La directora de la teva escola s'ha adonat que hi ha infants al teu barri que no vénen a l'escola perquè els seus pares no tenen els permisos en regla per viure aquí. La directora ha aconseguit posar-se en contacte amb ells i els ha convençut que els enviïn a l'escola. Avança dues caselles.
CDI, article 28, Dret a l'educació:
Els infants tenen dret a l'educació, que vol dir anar a l'escola. L'escolarització primària ha de ser gratuïta.

----------------------------

TARGETA DE DRETS 5
Tens dret a conèixer els teus drets humans. Avança quatre caselles.
CDI, article 29, Objectius de l'educació:
L'educació ha d'orientar-se al desplegament de la persona i les habilitats de l'infant, a fi de preparar-lo per a una vida adulta activa. A més, ha d'infondre-li el respecte als drets humans fonamentals, el respecte envers els seus pares, la seva llengua i el seu entorn natural, i el respecte als seus valors culturals i nacionals, tant com els de les altres civilitzacions.

----------------------------

TARGETA DE DRETS 6
El professorat de la teva escola no pot imposar càstigs físics ni insultar els infants, tot i que s'hagin portat malament. Avança dues caselles.
CDI, article 28, Dret a l'educació:
La disciplina escolar ha de ser administrada de manera compatible amb la dignitat humana de l'infant; la violència (física i moral) no s'ha de fer servir per a la disciplina.

----------------------------

TARGETA DE DRETS 7

A la teva escola hi ha moltes escales, però també hi ha ascensors i rampes per tal que les persones que no poden caminar i necessiten cadires de rodes es puguin moure. Avança tres caselles.
CDI, article 23, Infants amb discapacitats:
Els infants que pateixin qualsevol tipus de discapacitat han de rebre cura, suport i educació especials de manera que puguin portar una vida plena e independent en la mesura que les seves capacitats els ho permetin.

----------------------------

TARGETA DE DRETS 8
El pare d'un amic teu ha tingut un accident greu i no podrà treballar durant molt de temps. Mentre es recupera, el Govern dóna suport a la seva família perquè puguin tenir diners per comprar menjar i pagar el lloguer. Avança dues caselles.
CDI, article 26, Seguretat social:
La societat en què habita l'infant li ha d'aportar una seguretat social (educació, cultura, nutrició, salut i benestar) que ajudi al desenvolupament de l'infant i a què visqui en bones condicions. El Govern ha d'aportar prestacions econòmiques als infants o les famílies necessitades.

----------------------------

TARGETA DE DRETS 9
Saps que els teus drets s'han de respectar fins i tot durant una guerra, i que existeixen acords especials per garantir que això sigui així. Avança dues caselles.
CDI, article 38, Protecció dels infants afectats per un conflicte armat:
Els governs no han de permetre que els infants menors de 15 anys siguin reclutats per les forces armades o participin directament en hostilitats. Tots els infants afectats per conflictes armats tenen dret a rebre una protecció i una cura especials.

----------------------------

TARGETA DE DRETS 10

Al teu barri hi ha biblioteques per a infants, revistes, pel.lícules, jocs i programes de televisió adreçats específicament als infants per tal que puguis saber i comprendre què passa al món. Avança dues caselles.
CDI, article 13, Llibertat d'expressió i informació:
Tot infant té dret a cercar, rebre i difondre informació, en tots els formats (artístic, per escrit, per radiotelevisió o en format electrònic...) sempre que la informació no sigui perjudicial per a ells ni per a d'altres.

----------------------------

TARGETA DE DRETS 11

Mala sort! T'hauran d'operar. Però bona sort: tens dret a gaudir d'una protecció i cura especials, i fins i tot que el teu pare, mare o alguna persona que estimes s'estigui amb tu. Avança dues caselles.
CDI, article 24, Salut i serveis mèdics:
L'infant té dret a gaudir del més alt nivell possible de salut i a tenir accés a serveis mèdics quan estigui malalt, és a dir, medicines, hospitals i metges. Els infants també han de tenir accés a aigua potable, menjar nutritiu i un entorn net, per tal que tinguin salut. Els països rics han d'ajudar als països pobres a aconseguir això.21a. - MATERIAL FOTOCOPIABLE: TARGETES DE PENALITZACIó


TARGETA DE PENALITZACIó 1
Una amiga teva ha perdut una sabata, però no té prou diners per comprar-se'n un nou parell. L'escola diu que està prohibit que els infants vagin a l'escola descalços. Retrocedeix dues caselles.
CONEIXES CAP DRET QUE PUGUI NEUTRALITZAR AQUESTA PENALITZACIó?

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 2
Els pares d'un company teu de classe són gitanos. La seva família té problemes per trobar un lloc on viure perquè la gent diu que "són diferents". Retrocedeix quatre caselles.
CONEIXES CAP DRET QUE PUGUI NEUTRALITZAR AQUESTA PENALITZACIó?

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 3
Saps que hi ha països on s'obliga als infants a anar a la guerra? Passen gana, set i molta por. Torna a la casella número 1.
CONEIXES CAP DRET QUE PUGUI NEUTRALITZAR AQUESTA PENALITZACIó?

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 4
Hi ha una nena a la teva escola que és model. Guanya molts diners i la seva foto surt a les revistes, però sovint falta a classe i no té temps per fer els deures ni jugar amb els seus amics. Sembla molt cansada. Retrocedeix dues caselles.
CONEIXES CAP DRET QUE PUGUI NEUTRALITZAR AQUESTA PENALITZACIó?

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 5
A l'escola no ens deixen parlar la nostra llengua. Als infants que parlem una altra llengua se'ns castiga si la parlem, encara que sigui al pati. Perds un torn.
CONEIXES CAP DRET QUE PUGUI NEUTRALITZAR AQUESTA PENALITZACIó?

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 6

Hi ha una escola al teu barri on s'acull molt bé als infants de qualsevol religió, però es mira malament als que no en tenen cap. Perds un torn.
CONEIXES CAP DRET QUE PUGUI NEUTRALITZAR AQUESTA PENALITZACIó?

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 7
Els pares d'un amic teu es van divorciar l'any passat. Ara la seva mare no li deixa veure el seu pare ni els seus avis. Ell troba molt a faltar el seu pare. Retrocedeix tres caselles.
CONEIXES CAP DRET QUE PUGUI NEUTRALITZAR AQUESTA PENALITZACIó?

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 8
Hi ha una nena a la teva classe que mai pot jugar després de l'escola ni tampoc té temps per estudiar perquè ha de cuidar els seus germans i germanes petits. Retrocedeix tres caselles.
CONEIXES CAP DRET QUE PUGUI NEUTRALITZAR AQUESTA PENALITZACIó?

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 9
Hi ha un nen a la teva classe que es nega a netejar després de dinar perquè diu que "netejar és cosa de nenes". Retrocedeix dues caselles.
CONEIXES CAP DRET QUE PUGUI NEUTRALITZAR AQUESTA PENALITZACIó?

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 10
Els nens de la teva escola tenen un equip de futbol i moltes altres activitats esportives després de classe, però les nenes no en tenen cap. Retrocedeix dues caselles.
CONEIXES CAP DRET QUE PUGUI NEUTRALITZAR AQUESTA PENALITZACIó?


21a. - MATERIAL FOTOCOPIABLE: LLISTA DE TARGETES DE DRETS NEUTRALITZADORS


TARGETA DE PENALITZACIó 1

Una amiga teva ha perdut una sabata, però no té prou diners per comprar-se'n un nou parell. L'escola diu que està prohibit que els infants vagin a l'escola descalços. Retrocedeix dues caselles.
DRET NEUTRALITZADOR: CDI, article 27. Nivell de vida adequat:
Els infants han de viure en bones condicions, apropiades per a les seves necessitats físiques i mentals. El Govern ha d'ajudar les famílies que no els poden aportar això.

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 2
Els pares d'un company teu de classe són gitanos. La seva família té problemes per trobar un lloc on viure perquè la gent diu que "són diferents". Retrocedeix quatre caselles.
DRET NEUTRALITZADOR: CDI, article 2. No-discriminació:
Els drets de la Convenció són aplicables a tothom, sigui quina sigui la seva raça, color, religió, sexe, capacitats, pensin el que pensin o diguin el que diguin, sigui quina sigui la seva llengua i el seu lloc d'origen, i l'Estat ha de protegir l'infant de tota classe de discriminació.

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 3
Saps que hi ha països on s'obliga als infants a anar a la guerra? Passen gana, set i molta por. Torna a la casella número 1.
DRET NEUTRALITZADOR: CDI, article 38. Protecció dels infants afectats per un conflicte armat:
Els governs no han de permetre que els infants menors de 15 anys s'enrolin a l'exèrcit o prenguin part directa en les hostilitats. A més a més, els infants que viuen a zones de guerra han de rebre una protecció especial.

TARGETA DE PENALITZACIó 4
Hi ha una nena a la teva escola que és model. Guanya molts diners i la seva foto surt a les revistes, però sovint falta a classe i no té temps per fer els deures ni jugar amb els seus amics. Sembla molt cansada. Retrocedeix dues caselles.
DRET NEUTRALITZADOR: CDI, article 32. Treball infantil:

El Govern ha d'evitar que els infants facin treballs que puguin ser perillosos, o que puguin danyar la seva salut o la seva educació, o que puguin conduir a la seva explotació.

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 5

A l'escola no ens deixen parlar la nostra llengua. Als infants que parlem una altra llengua se'ns castiga si la parlem, encara que sigui al pati. Perds un torn.
DRETS NEUTRALITZADORS:
CDI, article 29. Els objectius de l'educació:

L'educació ha de desenvolupar la personalitat, les capacitats i talents de l'infant al màxim. L'educació prepara els infants per a la vida. Hauria d'estimular als infants en el respecte cap als seus pares i mares, i cap a la seva pròpia cultura i la d'altres nacions.
        O
CDI, article 30. Infants pertanyents a minories o pobles indígenes.
Infants de minories o pobles indígenes: els infants tenen dret a aprendre i fer servir la llengua i costums de la seva família, siguin aquests compartits per la majoria de la població del seu país o no.

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 6
Hi ha una escola al teu barri on s'acull molt bé als infants de qualsevol religió, però es mira malament als que no en tenen cap. Perds un torn.
DRETS NEUTRALITZADORS:
CDI, article 14. Llibertat de pensament, consciència i religió:
Els infants tenen dret a pensar i creure el que vulguin, i a practicar la seva religió, sempre que no impedeixin a d'altres persones gaudir dels seus drets. Els pares i mares han de guiar els seus infants respecte d'aquests assumptes.
        O
CDI, article 2. No-discriminació:
Els drets de la Convenció són aplicables a tothom, sigui quina sigui la seva raça, color, religió, sexe, capacitats, pensin el que pensin o diguin el que diguin, sigui quina sigui la seva llengua i el seu lloc d'origen, i l'Estat ha de protegir l'infant de tota classe de discriminació.

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 7
Els pares d'un amic teu es van divorciar l'any passat. Ara la seva mare no li deixa veure el seu pare ni els seus avis. Ell troba molt a faltar el seu pare. Retrocedeix tres caselles.
DRET NEUTRALITZADOR: CDI, article 9. Separació dels pares:
Els infants no han de ser separats dels seus pares excepte pel seu interès superior, per exemple, si un pare maltracta o abandona un infant. Els infants, els pares dels quals estan separats, tenen dret a estar en contacte amb tots dos, excepte en el cas que això pugui anar contra l'interès superior de l'infant. El Govern té l'obligació d'aportar tota la informació necessària sobre el membre de la família que falta.

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 8
Hi ha una nena a la teva classe que mai no pot jugar després de l'escola ni tampoc té temps per estudiar perquè ha de cuidar els seus germans i germanes petits. Retrocedeix tres caselles.
DRETS NEUTRALITZADORS:
CDI, article 31. Esbarjo, jocs i activitats culturals:
Tots els infants tenen dret al descans i a jugar, i a participar d'un ampli espectre d'activitats recreatives i culturals.
        O
CDI, article 32. Treball infantil:
El Govern ha d'evitar que els infants facin treballs que puguin ser perillosos, o que puguin danyar la seva salut o la seva educació, o que puguin conduir a la seva explotació.

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 9
Hi ha un nen a la teva classe que es nega a netejar després de dinar perquè diu que "netejar és cosa de nenes". Retrocedeix dues caselles.
DRET NEUTRALITZADOR: CDI, article 2. No-discriminació:
Els drets de la Convenció són aplicables a tothom, sigui quina sigui la seva raça, color, religió, sexe, capacitats, pensin el que pensin o diguin el que diguin, sigui quina sigui la seva llengua i el seu lloc d'origen, i l'Estat ha de protegir l'infant de tota classe de discriminació.

----------------------------

TARGETA DE PENALITZACIó 10
Els nens de la teva escola tenen un equip de futbol i moltes altres activitats esportives després de classe, però les nenes no en tenen cap. Retrocedeix dues caselles.
DRET NEUTRALITZADOR: CDI, article 2. No-discriminació:
Els drets de la Convenció són aplicables a tothom, sigui quina sigui la seva raça, color, religió, sexe, capacitats, pensin el que pensin o diguin el que diguin, sigui quina sigui la seva llengua i el seu lloc d'origen, i l'Estat ha de protegir l'infant de tota classe de discriminació.


21b. Moksha-Patamu

Resum Aquest és originàriament un joc hindú per ensenyar religió, que permet als jugadors ascendir més a la vida o descendre a nivells més baixos. En aquesta activitat s'ha adaptat el joc al respecte dels drets humans amb efectes positius semblants.
Objectius
 • Emfatitzar els efectes positius dels drets humans.
Preparació
 • Copiem i retallem les targetes del joc i ampliem el tauler.
Material
 • Tauler
 • Targetes
 • Dau i fitxes

Instruccions

Reflexió i avaluació

Suggeriments de continuïtat

Es donen als infants còpies de la versió de la CDI adaptada per a infants i se'ls demana que aportin les seves idees i creïn targetes que reflecteixin la seva experiència personal. Després tornen a jugar fent sevir les targetes que han fet ells.

Propostes d'acció

Consells per a la facilitació21b. - MATERIAL FOTOCOPIABLE: TARGETES

Afirmació: Qualsevol persona que es casi deixa de ser un infant

Resposta: fals / no es respecta un
dret humà
CDI, article 1. Qui és infant?:
Qualsevol persona que tingui menys de 18 anys és considerada infant i, per tant, gaudeix dels drets d'aquesta convenció.
Afirmació: Tots els infants tenen els mateixos drets humans, sense importar si ells o els seus pares són ciutadans d'un Estat en concret o no.

Resposta: veritat / és un dret
CDI, 2. No-discriminació:
Els drets de la Convenció són aplicables a tothom, vingui d'on vingui, i l'Estat ha de protegir l'infant de qualsevol tipus de discriminació.
Afirmació: Les nenes només poden jugar al camp de futbol si els nens no l'estan fent servir.

Resposta: fals / no es respecta un dret humà
CDI, 2. No-discriminació:
Els drets de la Convenció són aplicables a tothom, sigui quina sigui la seva raça, color, religió, sexe, capacitats, pensi el que pensi o digui el que digui, sigui quina sigui la seva llengua i el seu lloc d'origen, i l'Estat ha de protegir l'infant de tota classe de discriminació.

Afirmació: Si comets un delicte, et poden posar a la presó amb delinqüents adults.

Resposta: fals / no es respecta un dret humà
CDI, article 37. Tortura, tractament
degradant i privació de llibertat:

L'infant que no compleixi la llei no ha de ser tractat amb crueltat. No ha d'anar a la presó amb adults i ha de poder mantenir el contacte amb la seva família.
Afirmació: La bibliotecària de l'escola em deixa treure qualsevol llibre que vulgui.

Resposta: veritat / és un dret
CDI, article 17. Accés dels infants
a una informació adequada i als
mitjans de comunicació:

L'infant té dret a obtenir informació de diverses fonts, incloent els mitjans de comunicació. La televisió, la ràdio i els diaris han d'aportar informació que els infants puguin entendre, i no han de promoure els materials que puguin fer mal als infants.
Afirmació: Una fàbrica d'aquí a prop deixa anar substàncies químiques a l'aire que fan tossir la gent.

Resposta: fals / no es respecta un dret humà
CDI, 24. Salut i serveis mèdics:
L'infant té dret a gaudir del més alt nivell possible de salut i a tenir accés a serveis mèdics quan estigui malalt, és a dir, medicines, hospitals i metges. Els infants també han de tenir accés a aigua potable, menjar nutritiu i un entorn net, per tal que tinguin salut. Els països rics han d'ajudar els països pobres a
aconseguir això.

Afirmació: Només el teu pare pot decidir què és el millor per a tu.

Resposta: fals / no es respecta un dret humà
CDI, article 18. Responsabilitat
conjunta dels pares:

Tant el pare com la mare comparteixen la responsabilitat de pujar els seus infants, i sempre han de tenir en compte allò que sigui millor per a cada infant. Els governs han d'ajudar els pares donant serveis per ajudar-los, en especial si tant el pare com la mare treballen.
Afirmació: Tot i que vaig amb cadira de rodes, puc anar a l'escola amb la resta de la canalla del meu barri. L'escola m'ha de posar una rampa.

Resposta: veritat / és un dret
CDI, article 23. Infants amb discapacitats:
Els infants que pateixen qualsevol tipus de discapacitat han de rebre cura, suport i educació especials de manera que puguin portar una vida plena i independent en la mesura que les seves capacitats els ho permetin.
Afirmació: Els ordinadors de l'escola tenen alguns llocs d'Internet bloquejats.

Resposta: veritat / és un dret
CDI, article 17. Accés dels infants a una informació adequada i als mitjans de comunicació:
L'infant té dret a obtenir informació de diverses fonts, incloent els mitjans de comunicació. La televisió, la ràdio i els diaris han d'aportar informació que els infants puguin entendre, i no han de promoure els materials que puguin fer mal als infants.

Afirmació: Hi ha indrets on els infants, sobretot els nois, han d'anar al exèrcit.

Resposta: fals / no es respecta un dret humà
CDI, article 38. Protecció dels infants afectats per un conflicte armat:
Els governs no han de permetre que els infants menors de 15 anys siguin reclutats per les forces armades o participin directament en hostilitats. Tots els infants afectats per conflictes armats tenen dret a rebre una protecció i una cura especials.
Afirmació: Quan neix un infant, els seus pares li han de posar un nom i registrar oficialment el seu naixement.

Resposta: veritat / és un dret
CDI, article 7. Registre de naixement, nom, nacionalitat i dret a conèixer i a ser cuidat pels seus pares:
Tots els infants tenen dret a tenir un nom que estigui legalment registrat en un document d'identitat; tenen dret a tenir una nacionalitat; i també tenen dret a conèixer i a ser cuidats pels seus pares.
Afirmació: Els meus pares deixen que el meu germà de 17 anys miri el que vulgui a la tele però controlen el que miro jo perquè només tinc 10 anys.

Resposta: veritat / és un dret
CDI, article 5. Direcció i orientació paternes:
La família és qui té la principal responsabilitat a l'hora de dirigir la manera en què un infant exerceix els seus drets, basant-se en la seva edat i maduresa. Els governs han de respectar aquest dret.

Afirmació: Tot i que tinc 13 anys, els meus pares llegeixen el meu correu abans de deixar que jo el vegi.

Resposta: fals / no es respecta un dret humà
CDI, article 16. Privacitat, honor i reputació:
Els infants tenen dret a la privacitat. La llei ha de protegir-los davant d'atacs contra el seu estil de vida, bon nom, família, llar i co-rreu.
Afirmació: La classe de sisè fa una revista setmanal i la reparteix entre el veïnat.

Resposta: veritat / és un dret
CDI, article 13. Llibertat d'expressió:
Tens el dret a pensar el que vulguis, a dir el que vulguis, i ningú et pot prohibir fer-ho. Hauries de poder compartir les teves idees i opinions, sense importar les fronteres.
Afirmació: La meva mare està treballant en un altre país, però cada mes torna a casa o el meu pare i jo anem a veure-la.

Resposta: veritat / és un dret
CDI, 10. Reunificació familiar:
Les famílies que visquin a països diferents han de poder moure's entre aquells països i que els infants hi puguin estar en contacte.

Afirmació: Els meus amics i jo tenim prohibit parlar la nostra llengua a l'escola.

Resposta: fals / no es respecta un dret humà
CDI, article 30. Infants pertanyents a minories o pobles indígenes:
Els infants tenen dret a aprendre i fer servir la llengua i costums de la seva família, siguin aquests compartits per la majoria de la població del seu país o no.
Afirmació: Tinc dret a tenir un nom, un país i una família.

Resposta: veritat / és un dret
CDI, article 8. Preservació de la identitat:
Els governs han de respectar el dret de l'infant a tenir un nom, una nacionalitat i lligams famili-ars. Els governs tenen l'obligació de protegir i restablir la identitat de l'infant.
Afirmació: Els infants que es porten malament a l'escola no poden rebre càstigs físics de cap tipus.

Resposta: veritat / és un dret
CDI, article 28. Dret a l'educació:
Els infants tenen dret a l'educació, és a dir, a anar a escola. La disciplina a les escoles ha de respectar la dignitat humana de l'infant; no s'ha de fer servir la violència per motius disciplinaris.

Afirmació: La meva família va venir aquí per fugir de la guerra al nostre país. Però aquí els infants refugiats com jo no podem anar a l'escola.

Resposta: fals / no es respecta un dret humà
CDI, 22. Infants refugiats:
Els infants refugiats han de ser subjecte de protecció especial. Els infants que arribin a un país com a refugiats han de tenir els mateixos drets que els infants nascuts al país.
Afirmació: Tinc dret a veure al meu pare i la meva mare, encara que estiguin separats.

Resposta: veritat / és un dret
CDI, 9. Separació dels pares:
Els infants no han de ser separats dels seus pares excepte pel seu interès primordial, per exemple, si un pare maltracta o abandona un infant. Els infants, els pares dels quals estan separats, tenen dret a estar en contacte amb tots dos, excepte en el cas que això pugui anar contra l'interès superior de l'infant. El Govern té l'obligació d'aportar tota la informació necessària sobre el membre de la família que falta.
Afirmació: Falto molt a l'escola, perquè quan el bebè està malalt m'he de quedar a cuidar-lo mentre la meva mare és a la feina.

Resposta: fals / no es respecta un dret humà
CDI, article 32. Treball infantil:

El Govern ha d'evitar que els infants facin treballs que puguin ser perillosos, o que puguin danyar la seva salut o la seva educació, o que puguin conduir a la seva explotació.tauler