index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

20. Jocs amb imatges

Una imatge val més que mil paraules... i més!

Temes Discriminació, Mitjans de comunicació i Internet, Drets humans
Nivell de dificultat Nivell 2
Edat recomanada 8-13 anys
Temps estimat 30 minuts
Grup 2-20 infants
Tipus d'activitat Jocs amb imatges
Resum Els infants juguen amb imatges per explorar els estereotips, diferents perspectives, i com les imatges informen, però també desinformen.
Objectius
 • Sensibilitzar sobre els drets humans a la vida quotidiana.
 • Desenvolupar l'alfabetització visual i les habilitats comunicatives i d'escolta.
 • Promoure l'empatia i el respecte per la dignitat humana.

En aquesta fitxa d'activitat hi ha tres idees diferents de com treballar amb imatges sobre diversos temes relacionats amb els drets humans. Escollim la més adient per al nostre grup d'infants.


20a. Una part de la imatge

Resum Els infants extreuen conclusions sobre una part de la imatge i després veuen la imatge sencera.
Preparació Cerquem imatges que expliquin una història senzilla sobre la pobresa o un nivell de vida adequat. Les enganxem sobre cartolina i les retallem en dues parts per tal que les dues peces per separat suggereixen situacions diferents a la imatge sencera.
Material
 • Imatges
 • Cartolina i pega
 • Sobres

Instruccions

Reflexió i avaluació

Consells per a la facilitació

NOTA: Font: Adaptació a partir del Compass – A manual on human rights education with young people (Consell d'Europa, 2002).

 

20b. Peu de foto

Resum Els infants creen peus de foto per a un grup d'imatges, llavors comparen les seves impressions.
Preparació
 • Seleccionem entre 8 i 10 imatges interessants i les numerem.
 • Creem una fitxa de treball dividida en tantes franges com imatges disposeu.
Material
 • Imatges numerades.
 • Fitxa de treball, paper i bolígraf per a cada parella.
 • Pega o cinta adhesiva i tisores per a cada parella.

Instruccions

 1. Disposem les imatges sobre una taula de forma que es vegin totes. Dividim els infants en parelles i els demanem que escriguin peus de foto per a cadascuna de les imatges. Els animem a escriure de forma clara perquè els altres puguin llegir amb facilitat allò que escriuen.
 2. Quan tothom ha acabat, anem mostrant les imatges una per una i els demanem que, voluntàriament, llegeixin els seus peus de foto.
 3. Enganxem les fotografies en fulls de paper o en un mural i demanem als infants que enganxin els seus peus de foto per tal de crear un pòster.

Reflexió i avaluació

Consells per a la facilitació


20c. Globus de paraules

Resum Els infants analitzen i escriuen globus de còmic als personatges de les imatges i llavors comparen impressions.
Preparació
 • Fem còpies de les imatges: dues o més parelles haurien de tenir la mateixa imatge. Es poden utilitzar les il.lustracions que encapçalen els temes de drets humans del Capítol v.
 • Creem una fitxa de treball amb les preguntes següents: Qui? Què? On? Quan? Com?
Material
 • Fitxa de treball, paper i bolígrafs per a cada parella
 • Pega

Instruccions

Reflexió i avaluació

Reflexionem amb preguntes com ara:

Consells per a la facilitació

Si en comptes de fer servir imatges amb persones en fem servir amb animals, pot ser més fàcil parlar sobre els estereotips. Els podem fer notar per començar que els animals sovint es relacionen amb estereotips als còmics i als contes i, llavors, el grup pot buscar exemples d'estereotips a les imatges i als globus de còmic.