index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

19. I si...

...el món fos pla???

Temes Drets humans, Educació i lleure, Pobresa i exclusió social
Nivell de dificultat Nivell 3
Edat recomanada 8-13 anys
Temps estimat 60 minuts
Grup 8-20 infants
Tipus d'activitat Anàlisi, dramatització, debat
Resum Els infants informen sobre les condicions dels drets humans a la seva comunitat.
Objectius
  • Valorar l'impacte i interdependència dels drets.
  • Valorar els drets a la nostra vida de cada dia.
Preparació
  • Escollim, adaptem o creem situacions que s'adaptin a l'experiència i preocupacions dels infants.
  • Copiem i retallem les targetes de situació.
  • Copiem l'efecte cascada.
Material
  • Targetes de situació
  • Paper i llapis per les presentacions
  • Còpies de l'efecte cascada

 

Instruccions

Reflexió i avaluació

Suggeriments de continuïtat

Propostes d'acció

L'activitat "38. Una constitució per al nostre grup" implica els infants en la millora de l'entorn on viuen des del punt de vista dels drets. Tenir una constitució per al grup il.lustra els múltiples efectes dels drets presents al nostre entorn en la vida real.

Consells per a la facilitació

Variacions

Adaptacions

 

MATERIAL FOTOCOPIABLE: EFECTE CASCADA
MATERIAL FOTOCOPIABLE: SITUACIONS


Aquestes són les situacions que es poden utilitzar. Escollim les que tinguin més rellevància per al nostre grup, o sinó podem crear-ne de noves. S'han d'incloure situacions tant positives com negatives.


SITUACIó 1
El Govern ha decidit tancar totes les escoles i universitats. A partir de demà, tots els infants poden fer el que vulguin en lloc d'anar a l'escola.
Quins efectes immediats tindria aquesta situació? I en els propers anys?

------------------------------

SITUACIó 2
El Govern ha decidit tancar tots els hospitals per estalviar diners. Ja no hi haurà més metges ni farmàcies. En lloc d'això, es vendran a baix cost llibres sobre remeis a base d'herbes.
Quins efectes immediats tindria aquesta situació? I en els propers anys?

------------------------------

SITUACIó 3
El Govern ha decidit que queda prohibit jugar al carrer, als parcs, a les escoles o a qualsevol lloc on la gent ho pugui veure. A part d'això, totes les botigues de joguines tancaran i ningú podrà veure joguines mai més. Si s'enganxa a algú jugant a casa, anirà a judici i acabarà a la presó.
Quins efectes immediats tindria aquesta situació? I en els propers anys?

------------------------------

SITUACIó 4
El Govern ha decidit que a partir de demà només les noies poden anar a l'escola i jugar en el seu temps lliure. Tots els nois han de començar a treballar en una fàbrica.
Quins efectes immediats tindria aquesta situació? I en els propers anys?

------------------------------

SITUACIó 5
El Govern ha decidit que a partir de demà ningú no podrà ser vist en presència de dues o més persones. Totes les reunions de més de dues persones queden prohibides. Qualsevol infracció serà castigada amb la presó.
Quins efectes immediats tindria aquesta situació? I en els propers anys?

------------------------------

SITUACIó 6
El Govern ha decidit que totes les escoles han de tenir una sala d'ordinadors on hi hagi prou ordinadors perquè cada infant pugui fer-los servir tres hores a la setmana com a mínim.
Quins efectes immediats tindria aquesta situació? I en els propers anys?

------------------------------

SITUACIó 7
El Govern ha decidit establir un Consell de la Joventut per assessorar la Diputació provincial sobre els aspectes que afecten els infants. Cada escola de la nostra comunitat pot escollir dos representants per ser membres d'aquest consell.
Quins efectes immediats tindria aquesta situació? I en els propers anys?

------------------------------

SITUACIó 8
El Govern ha decidit que, per augmentar l'enteniment entre països, tots els infants han de tenir l'oportunitat de visitar un altre país europeu abans dels tretze anys.
Quins efectes immediats tindria aquesta situació? I en els propers anys?

------------------------------

SITUACIó 9
El Govern ha decidit que s'ha de promoure la participació dels infants amb discapacitats en la comunitat en la mesura de les seves possibilitats. S'han d'eliminar les barreres a la participació, i s'ha de donar als infants tota l'assistència que puguin necessitar, com ara cadires de rodes, aparells per l'oïda, llibres en Braille i ordinadors. En la mesura del possible, els infants amb discapacitats han d'anar a l'escola amb la resta d'infants.
Quins efectes immediats tindria aquesta situació? I en els propers anys?

------------------------------

SITUACIó 10
El Govern ha decidit que a partir de demà tots els infants que suspenguin un examen hauran de deixar l'escola. Només els infants que mai suspenguin els exàmens podran continuar estudiant.
Quins efectes immediats tindria aquesta situació? I en els propers anys?