index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

14. Els drets humans a les notícies

Que no hi hagi notícies són bones notícies... o no?

Temes Drets humans, Mitjans de comunicació i Internet
Nivell de dificultat Nivell 2
Edat recomanada 10-13 anys
Temps estimat 45 minuts
Grup 10-30 infants
Tipus d'activitat Anàlisi dels mitjans de comunicació, creació d'un pòster, debat
Resum Els infants analitzen diaris a la recerca de notícies on els drets humans es gaudeixin, siguin vulnerats o estiguin defensats.
Objectius -Conscienciar sobre la presència dels drets humans als mitjans de comunicació i la vida diària.

-Examinar com cobreixen els mitjans de comunicació els temes relacionats amb els drets humans.

Preparació -Recollim diaris de diferents tipus.

-Preparem papers per fer pòsters per a cada grup.

Material -Pàgines de diari

-Paperògraf

-Cinta adhesiva o pega i tisores

-Retoladors

-Còpies d'una versió de la DUDH adaptada per a infants

 

Instruccions

Reflexió i avaluació final

Suggeriments de continuïtat

Propostes d'acció

Consells per a la facilitació

Font: Adaptació a partir del Human Rights Here and Now (Centre de recursos pels drets humans de la Universitat de Minessota, 1998).
www.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity6.htm

 

MATERIAL FOTOCOPIABLE: EXEMPLE DE PòSTER


DRETS GAUDITS DRETS VULNERATS DRETS DEFENSATS

Anàlisi
Anàlisi Anàlisi
Dret
Article de la
DUDH
Dret Article de la
DUDH
Dret Article de la
DUDH