index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

13. Els drets del conill

Tenim dret a ser feliços i viure sans i segurs!

Temes Drets humans
Nivell de dificultat Nivell 1
Edat recomanada 8-10 anys
Temps estimat 30 minuts
Grup 5-20 infants
Tipus d'activitat Imaginar, pluja d'idees i debat
Resum Els infants imaginen quines atencions necessitaria un conill domèstic i ho extrapolen a les necessitats que tenen els infants i els seus drets a sobreviure i desenvolupar-se.
Objectius
  • Introduir la Convenció sobre els drets de l'infant (CDI).
  • Mostrar als infants que de manera instintiva ja són conscients dels drets dels infants.
  • Relacionar les necessitats de les persones amb els drets humans.
Preparació
  • Dibuixem una graella i fer còpies de la CDI.
Material
  • Paper d'embalatge i retoladors
  • Graella i còpies de la CDI

 

Instruccions

Reflexió i avaluació

Suggeriments de continuïtat

Aquesta pot ser una introducció excel.lent als drets dels infants, ja que estableix una forta relació entre les necessitats i els drets. S'encamina directament a d'altres activitats que exploren els drets dels infants amb més profunditat, com ara "24. Mòbil de drets".

Consells per a la facilitació

Adaptacions


Exemple de graella

CONILL INFANTS