index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

12. Els campaments del món

L'activitat que més m'agrada és escollir qui més m'agrada!

Temes Discriminació, Drets humans
Nivell de dificultat Nivells 2-3
Edat recomanada 8-13 anys
Temps estimat 45-60 minuts
Grup Màxim 20 infants
Tipus d'activitat Prioritats, negociació, debat
Resum Els infants han d'escollir "companys de tenda" a partir d'una llista descriptiva i parlar de les pressuposicions sobre les quals han basat la seva elecció.
Objectius
 • Examinar els estereotips personals i els prejudicis i valorar el seu origen.
 • Promoure l'equitat i la no-discriminació.
Preparació
 • Seleccionem 12 infants que participen als campaments de la llista o en creem d'altres adequats per al vostre grup. Com a mínim un hauria de venir d'un lloc que no existeix.
 • Alternativa: escrivim la llista a la pissarra.
 • Fem còpies de la fitxa dels campaments per a cada infant, incloent-hi la descripció del campament, la tasca i els 12 participants al campament.
 • Alternativa: escrivim la llista a la pissarra.
Material
 • Una còpia de la fitxa dels campaments i un llapis per a cada infant
 • Paper i retoladors per a cada grup

 

Instruccions

Reflexió i avaluació

 1. Reflexionem sobre els resultats d'aquesta activitat:
 • Ha estat complicat seleccionar tres infants amb qui compartir la tenda? Per què?
 • Hi ha hagut cap infant a qui heu escollit molt per compartir la tenda? Per què?
 • Hi ha hagut infants que ningú ha escollit? Per què? Què heu decidit respecte de l'infant que venia d'un lloc d'on ningú havia sentit parlar?
 1. Com us heu sentit després d'aquesta activitat?
  • Han sorgit anècdotes divertides al vostre grup?
  • Ha estat difícil posar-vos d'acord amb el grup?
  • Qui ha quedat satisfet amb el resultat final i qui no?
  • Heu après alguna cosa de vosaltres mateixos? De la manera en què preneu decisions?
 2. Comparem aquesta activitat amb la vida real:
  • La situació era realista?
  • Se us acudeixen altres situacions en les quals heu d'escollir amb quines persones estar?
  • Com ens sentim en la vida real quan som escollits? I quan no ho som?
  • Quina mena d'eleccions similars fas a la vida real?
  • Tenen tots els infants el dret a escollir? I a ser escollits?
 3. Parlem de com ens formem idees sobre les altres persones, fins i tot d'aquelles a qui no coneixem:
  • Que fa iguals a tots els infants? Que els fa diferents?
  • Com us feu una idea sobre com són els infants als quals no coneixeu en persona?
  • Com us feu una idea sobre el lloc d'on vénen?
  • Hi ha persones que tenen estereotips sobre tu? I sobre els infants?
  • Teniu estereotips cap a altres persones?
  • Què podem fer per evitar formar-nos opinions injustes a partir d'estereotips?
  • Per què els estereotips porten a la discriminació?

Suggeriments de continuïtat

Propostes d'acció

Consells per a la facilitació

Variacions

 

MATERIAL FOTOCOPIABLE: FITXA DEL CAMPAMENTS

Els campaments del món

Tu i d'altres infants d'arreu acabeu d'arribar als campaments del món. Ningú es coneix. Els monitors han decidit que vosaltres mateixos podeu escollir amb qui compartireu la tenda durant les properes dues setmanes. A cada tenda dormiran quatre infants, i pots escollir a altres tres infants per compartir la tenda amb tu.

Participants als campaments del món

Escolliu tres infants d'aquesta llista amb qui voldríeu compartir la tenda:

1.__________________
2.__________________
3.__________________

1. Una nena amb una cama trencada i crosses
2. Un nen gitano del teu país que porta arracades d'or
3. Una nena d'Austràlia pèl-roja i pigada
4. Un nen japonès que porta una samarreta de kungfu
5. Una nena grassa dels Estats Units
6. Un nen tímid de Transmarínia
7. Una nena immigrant de l'àfrica
8. Un nen cec que porta un gos pigall
9. Una nena amb ulleres grosses i la cara plena de grans
10. Un nen del Regne Unit amb l'uniforme de l'escola
11. Una nena alemanya d'origen turc amb un ull de vellut que porta una samarreta amb una calavera dibuixada
12. Un nen d'Amèrica Llatina amb vestits tradicionals
13. Una nena que es comunica mitjançant llenguatge de signes
14. Un nen de Mongòlia amb els cabells negres i molt llargs
15. Una nena del teu país que no sembla molt espavilada
16. Un nen de Palestina que només té un braç
17. Una nena rossa que parla molt correctament
18. Un nen que sembla que sempre té singlot
19. Una nena que porta una jaqueta igual que la teva
20. Un nen que està tota l'estona escoltant el seu MP3