index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

9. El que m'agrada i el que faig

No és sempre el mateix!

Temes Discriminació, Família i atenció alternativa, Igualtatat de gènere
Nivell de dificultat Nivell 2
Edat recomanada 8-13 anys
Temps estimat 45 minuts
Grup 8-20 infants
Tipus d'activitat Establir preferències, debat
Resum Els infants han de nombrar coses que els agraden, no els agraden o els podrien agradar fer que es consideren "apropiades" o "poc apropiades" per al seu sexe. Després enraonen sobre estereotips de gènere i els relacionen amb els drets humans.
Objectius
  • Descobrir les capacitats i coneixements propis i els dels altres.
  • Reconèixer els efectes dels estereotips de gènere.
Preparació
  • Opcional: fem còpies del qüestionari.
Material
  • Paper i llapis
  • Opcional: còpies del qüestionari

 

Instruccions

  Ho faig i m'agrada Ho faig, però no m'agrada No ho faig i no ho vull fer No ho faig però m'agradaria fer-ho
Noies        
Nois        

Reflexió i avaluació

Suggeriments de continuïtat

Propostes d'acció

Consells per a la facilitació