index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

4. Cada vot compta

Però compten tots igual?

Temes Ciutadania, Democràcia
Nivell de dificultat Nivell 3
Edat recomanada 10-13 anys
Temps estimat 2 sessions x 60 minuts cadascuna
Grup 10-30 infants
Tipus d'activitat Debat, planificació, simulació
Resum Els infants dissenyen un procés democràtic de presa de decisions i fan una votació simulada segons un dels seus mètodes.
Objectius
  • Comprendre el significat d'eleccions justes i democràtiques.
  • Viure el procés de celebració d'eleccions democràtiques.
  • Aprendre els mecanismes de la votació democràtica.
  • Reconèixer la importància de la participació ciutadana.
Preparació
  • Copiem el full de situacions per a cada grup.
  • Copiem i retallem les targetes de rol.
Materials
  • Full de situacions per a cada grup
  • Paper i llapis per a les votacions

 

Instruccions

Primera sessió:

Segona sessió:

Reflexió i avaluació

Suggeriments de continuïtat

L'activitat "38. Una constitució per al nostre grup" dóna una oportunitat real per exercir un debat democràtic sobre com es comportarà el grup i posar en pràctica la capacitat de votar.

Propostes d'acció

Aprofiteu cada oportunitat que pugui sorgir dins del grup per fer servir el model de presa de decisions democràtic, ja sigui en relació amb assumptes petits (p. ex. quines coses menjarem per berenar, si jugarem a dins o a fora, etc.) o a d'altres més grans. La canalla aprendrà més sobre els procediments democràtics practicant-los. També serà profitós per als participants demanar-los que valorin si totes les persones implicades en una decisió han tingut l'oportunitat de ser consultades.

Consells per a la facilitació

Variacions

A fi de concentrar-se en la qüestió de qui pot votar, podem assignar alguns rols opcionals com els que es presenten a sota. Els llegim al principi de la simulació i demanem als infants que discuteixin si aquests infants haurien de poder votar. Aquesta decisió podria ser la base d'una decisió presa per votació.

Rols opcionals

 

MATERIAL FOTOCOPIABLE: FULL DE SITUACIONS, SESSIó 1


Situació A:
La vostra escola ha estat convidada a enviar algú per representar l'escola en una celebració que fa tota la ciutat del Dia dels drets dels infants a l'Ajuntament. L'elecció l'han de fer els infants. Hi ha 500 estudiants a l'escola, com escollireu un representant de manera democràtica?

------------------------

Situació B:
Cal un president per al vostre club esportiu. Sou seixanta membres. Com decidireu de manera democràtica qui hauria de ser el president?

------------------------

Situació C:
L'alumnat de la vostra escola ha d'escollir quins dibuixos guanyen el primer, segon i tercer premi en un concurs d'art. Hi han participat cinquanta dibuixos. A l'escola hi ha 300 infants. Com decidireu de manera democràtica qui guanya els premis?

------------------------

Situació D:
L'alumnat de la vostra escola està debatent si s'hauria de permetre que es portessin els mòbils a l'escola. Alguns ho volen fer, d'altres pensen que suposa una distracció i que és injust de cara als infants que no en tenen. La directora de l'escola diu que els infants haurien de poder decidir ells mateixos. A l'escola hi ha 350 infants, com ho podeu fer de manera democràtica?

------------------------

Situació E:
Al vostre grup li han tocat 500 € de regal. El monitor diu que és el mateix grup qui ha de decidir com gastar-los. Alguns dels infants volen fer una festa ben maca amb bon menjar. D'altres volen anar de viatge. Hi ha qui vol comprar jocs i material nou. Una persona els vol reservar per si hi hagués una emergència. Una altra vol comprar un piano electrònic. Al vostre grup hi ha 30 infants, com decidireu democràticament què fer amb els diners?Coses a tenir en compte:

• Com decidireu sobre quins temes votar? Fareu candidatures? Si és així, com ho organitzareu?
• Quants candidats hi haurà? El nombre hauria de ser limitat?
• Com sabrà tothom qui o què estan votant? Demanareu a la gent que facin discursos electorals o debats?
• Com serà la votació? Serà secreta?
• Com decidireu qui guanya?
• I si només hi hagués una minúscula diferència en nombre de vots entre dos dels candidats? Faríeu una segona volta? La persona guanyadora haurà de tenir una determinada proporció dels vots (p. ex. més del 50%)?


MATERIAL FOTOCOPIABLE: FULL DE SITUACIONS, SESSIó 2

Rols per a la simulació de votació en la situació E

------------------------

Presideixes la mesa electoral. Has d'organitzar els debats, explicar què necessita una decisió per guanyar i ajudar amb el recompte de vots. Si hi ha una segona volta també l'hauràs d'organitzar.

------------------------

Ets el/la vocal. Prepares l'urna, organitzes la votació, comptes els vots i anuncies els resultats. Si hi ha una segona volta, organitzes l'urna i la votació.

------------------------

Ets el/la portaveu d'un punt de vista. Creus que els diners s'haurien de gastar fent una gran festa. Dóna arguments.

------------------------

Ets el/la portaveu d'un punt de vista. Creus que els diners s'haurien de gastar en jocs i materials nous. Dóna arguments.

------------------------

Ets el/la portaveu d'un punt de vista. Creus que els diners s'haurien de gastar en un viatge meravellós per a tots els infants. Dóna arguments.