index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants

ACTIVITATS

3. Anunciant els drets humans

Expliquem al món què són els drets humans!

Temes Drets humans, adaptable a qualsevol tema; Mitjans de comunicació i Internet
Nivell de dificultat Nivell 3
Edat recomanada 10-13 anys
Temps estimat 120-180 minuts
Grup 4-24 infants
Tipus d'activitat Explicar històries, dibuixar, escriure
Resum Els infants desenvolupen un anunci per a la televisió sobre els drets humans dels infants.
Objectius
  • Desenvolupar la capacitat de tenir un pensament crític envers la publicitat i els mitjans de comunicació.
  • Posar en pràctica la creativitat i les habilitats comunicatives.
  • Generar idees sobre com promoure els drets humans dels infants.
  • Aprofundir en la comprensió dels drets humans.
Preparació
  • Si fos possible, preparem un equip de vídeo per gravar els anuncis.
Material
  • Paper i material escolar

 

Instruccions

Reflexió i avaluació final

Suggeriments de continuïtat

Propostes d'acció

Consells per a la facilitació

Variacions

Aquesta activitat requereix que els infants ja estiguin familiaritzats amb els drets humans en general i amb la CDI en particular. Potser voldrem començar amb una pluja d'idees sobre els drets humans per tal de determinar què saben els infants dels drets humans. Si necessiten més coneixements per poder realitzar l'activitat amb èxit, comencem amb una activitat més introductòria, com ara "21. Jocs de taula". Per familiaritzar els infants amb la CDI, també podem assignar a cada infant un article de la CDI i demanar que l'il.lustri; després demanem als infants que llegeixin l'article i expliquin la seva il.lustració.