index Compasito - El Petit Compass
Manual d'educació en drets humans per a infants


PRESENTACIó

Crèdits

PETIT COMPASS
Manual d'educació en drets humans per a infants

Editat i coescrit per
Nancy Flowers

En col.laboració amb
Maria Emília Brederode-Santos
Jo Claeys
Rania Fazah
Annette Schneider
Zsuzsanna Szelényi

Coordinació i edició final
Zsuzsanna Szelényi

Il.lustracions
Diána Nagy

Versió en català
AHEAD – Associació d'Educadors en Drets Humans

Coordinació
Elena Díez Villagrasa

Equip de Traducció
Elena Díez Villagrasa
María Pardo Vuelta
Alba Pascual Martín

Els punts de vista expressats en aquest manual són responsabilitat dels seus autors i autores i no reflecteixen necessàriament les opinions del Consell d'Europa.

El Consell d'Europa té el copyright d'aquesta publicació i AHEAD – Associació d'Educadors en Drets Humans de la seva traducció al català. Cap fragment d'aquesta publicació pot ser reproduït o fet servir amb intencions comercials de cap mena o per qualsevol mitjà, electrònic (CD-Rom, Internet, etc.) o mecànic, inclosa la fotocòpia, la gravació o qualsevol altre mitjà d'emmagatzemament de la informació o sistema de recuperació de dades, sense el permís per escrit de la Divisió d'Informació Pública i Publicacions (publishing@coe.int), de la Direcció de Comunicació del Consell d'Europa.

La reproducció de materials d'aquesta publicació està autoritzada per a intencions educatives no comercials només i amb la condició que la font sigui referida adequadament.

Tota correspondència relacionada amb aquesta publicació o la reproducció de la totalitat o d'una part de la mateixa ha d'anar adreçada a:

AHEAD – Associació d'Educadors en Drets Humans
ahead@aheadedu.org
www.aheadedu.org

Tota correspondència relacionada amb l'original d'aquesta publicació o la reproducció o traducció de la totalitat o d'una part de la mateixa ha d'anar adreçada a:

Council of Europe, Directorate of Democratic Citizenship and Participation, Youth Department
European Youth Centre Budapest
H – 1024 Budapest, Zivatar utca 1-3
e-mail: eycb.secretariat@coe.int

De la publicació en anglès:
Disseny: Daniel Horvath, http://danielhorvath.com
Correcció: Rachel Appleby

De la traducció al català:
Coordinació: Elena Díez Villagrasa
Traducció: Elena Díez Villagrasa, María Pardo Vuelta i Alba Pascual Martín

L'equip de traducció hem utilitzat, sempre que ha estat possible, l'ús d'un llenguatge inclusiu, però hem prioritzat una lectura fàcil i no feixuga del text. Ens disculpem per aquells casos que no hem pogut resoldre.

Correcció lingüística: Anna Bellosta Garcia

Correcció de qualitat del Consell d'Europa: Cécile Barbeito Thonon

Maquetació i portada: Milvietnams (Diego Muñoz Sánchez)

© AHEAD – Associació d'Educadors en Drets Humans de la traducció al català, 2013

© Council of Europe de la publicació en anglès, 2007; 2a edició 2009.

Aquesta traducció al català del Compasito – Manual on human rights education for children s'ha dut a terme mitjançant un acord amb el Consell d'Europa

Dipòsit Legal: B.19046-2013

Imprès a Gràfiques Can Rull, Sabadell (Barcelona).


Agraïments

Aquesta guia és el resultat del treball i les contribucions de diversos experts i professionals, al qual Nancy Flowers ha donat consistència, professionalitat i ànima.

Voldríem agrair a Annette Schneider la seva contribució professional a la solidesa i qualitat educativa del manual.

Volem donar també especialment les gràcies a Rui Gomes, editor del Compass – A manual on human rights education with young people, qui ha donat continuïtat al concepte del compass, ha participat en el disseny del concepte d'aquest manual i ha seguit tot el procés de producció tot aportant valuosíssims comentaris i observacions crítiques.

Fou Laura De Witte qui ens convencé de la importància i viabilitat de produir un manual així per a infants, qui tingué la idea del títol i compartí amb nosaltres els seus comentaris sobre les activitats.

Ens agradaria agrair a Katalin Lerch, Merit Ulvik i Jiri Tomcala la seva contribució a la formulació dels continguts del manual com a membres de l'equip que l'ha desenvolupat.

Gràcies a Iris Bawidamann i Nadine Lyamouri-Bajja pels seus comentaris, aportacions i suport educatiu a les activitats del manual.

Alguns col.legues molt compromesos que han provat les activitats del manual: Burcu Meltem Arik, Paola Bortini, Mario D'Agostino, Gabriele Cespa, Caroline Gebara, Mara Georgescu, Ilona Hudak, Giorgi Kikalishvili, Sasho Kochankovski, Anna Lechowska, Anabela Moreira, Bijana Temelkova i Anne Thieman.

També volem donar les gràcies a:

Ens disculpem per qualsevol omissió i lamentem no poder haver inclòs tots els materials i suggeriments rebuts.


Pròleg

La capacitat de viure junts en democràcia no sorgeix de manera natural. El coneixement, les habilitats i els valors que suposen les condicions prèvies per viure en una democràcia s'haurien d'aprendre i nodrir al llarg de la vida. Encara que els nens i les nenes han d'entendre conceptes clau com democràcia i drets humans, els valors com la dignitat, la tolerància i el respecte pels altres, i les habilitats com la cooperació, el pensament crític i la defensa dels propis drets no es poden ensenyar d'una manera tradicional. S'han d'aprendre mitjançant l'experiència i la pràctica, vivint i actuant en un entorn democràtic i des de l'edat més primerenca possible. D'això tracta l'educació en drets humans, i per a això serveix el Petit Compass. Manual d'educació en drets humans per a infants.

El compromís del Consell d'Europa amb els drets humans es remunta a la seva fundació. L'Europa que volem construir, basada en una cultura de la pau i els drets humans, només es pot aconseguir si tothom s'hi implica activament.

Des de l'adopció de la Convenció sobre els drets de l'infant, s'ha produït un canvi fonamental de paradigma en el treball amb infants, que és el dret dels infants a ser consultats i escoltats en les decisions que els afecten. Tot i així, la participació significativa dels infants només és possible si els adults els acceptem com a iguals en els temes que els afecten. Fer que això sigui realitat, i per tant salvaguardar la dignitat dels infants, és tanmateix un veritable repte per als adults, i la manera en què els adults tractem els nens és un reflex de com la societat veu el futur. Els drets humans i l'educació en drets humans són un procés d'aprenentatge comú que afecta no només els nens i les nenes, sinó també els adults.

El Consell d'Europa ha llançat el projecte "Construir una Europa per i amb els infants", que se centra en el respecte per la dignitat dels nens i les nenes a tota Europa: promoure els drets dels infants i eradicar la violència contra aquests. La participació dels infants és bàsica en ambdues dimensions. El petit compass ha d'exercir un important paper en aquest procés. Basat en l'experiència del reconegut Programa de Joventut per a l'Educació en Drets Humans del sector de joventut del Consell d'Europa i l'èxit del Compass – A manual on human rights education with young people, el petit compass proporciona a infants, educadors i educadores, professorat i famílies activitats i metodologies per presentar els drets humans dels infants d'una manera creativa i atractiva. Aquest manual és un punt de partida: el petit compass proporciona una sèrie d'orientacions, però depèn dels infants i dels qui treballen amb ells utilitzar-lo, i fer-ho de la millor manera possible.

En conèixer els seus drets, els infants poden denunciar i rebutjar millor els abusos; en adquirir un compromís amb els drets humans, els infants contribueixen a un món millor, per avui i per demà; i en treballar amb infants per als drets humans, els adults adquireixen credibilitat a ulls d'aquests.

Aquest manual suposa una contribució inestimable al suport i la defensa dels drets humans dels nens i les nenes arreu d'Europa.

Maud de Boer – Buquicchio
Secretària general adjunta del Consell d'Europa


Agraïments de la versió catalana

El manual que teniu a les mans no hauria estat possible sense la il.lusió de les quatre persones que ara fa cinc anys vam fundar l'Associació d'Educadors en Drets Humans (AHEAD), amb la idea clara que aquest seria un dels grans projectes que duríem a terme. Per això cal començar aquests agraïments pel Marc Garcia Cebrián, que va estar en els orígens de tot plegat, i pel Xavi Baró i Urbea i la Ljuba Lissina, que també hi eren i encara hi són.

Però fins aquest moment, en aquest llarg procés per aconseguir que el compasito estigués disponible en català, ara ja petit compass, són moltes les persones que ens han donat un cop de mà per fer-ho possible.

La María Pardo Vuelta, que es va oferir de bon principi com a traductora del manual, i que ben aviat va passar a ser molt més per al projecte i per a l'associació; i l'Alba Pascual Martín, que tot i haver-se incorporat al projecte un cop ja iniciat, ha demostrat tota la il.lusió i energia que esperàvem d'algú que traduís un manual que ens era tan important.

Totes aquelles persones que van participar al primer curs d'educació en drets humans que finalment AHEAD vam poder fer en català, i comptant amb el reconeixement del Consell d'Europa, el novembre de 2012. A totes elles, perquè van ser les primeres en fer servir les activitats en català i en donar-nos la seva opinió sobre la traducció; i en especial la Júlia Granell i Barberà, el Ramon Tena Pera, la Rosa Turbau Valls i la Sara Yagüe, que un cop acabat el curs, encara van anar més enllà amb les seves aportacions.

Totes aquelles persones que vinculades al món de l'educació, de la llengua catalana o dels drets humans es van oferir a contestar alguns dels nostres dubtes lingüístics o a llegir parts del llibre per comentar-nos què opinaven sobre els termes emprats, la claredat del text i la coherència en la traducció: Ruth Arcarons i Rabadà, Estel Buch Mundó, Núria Cangròs i Alonso, Pep Garrido, Eva de Lecea Pujol, Margarida Massot, Olga Montaña Estévez, Fundació Concepció Juvanteny, Marina López Castillo, Carme Pablo, Meritxel Vidal Barreda, Enric Vilaplana i Sandra Villa Serradell.

La Cécile Barbeito Thonon, qui també es va oferir a donar-nos la seva opinió sobre un fragment del manual, ja abans de ser escollida pel Consell d'Europa per fer-ne després la supervisió de qualitat –la qual va fer amb molta cura. I l'Anna Bellosta Garcia per la seva paciència en una llarga revisió lingüística.

La Judith Rifà Dachs, responsable del Programa Barcelona Solidària, Cooperació Internacional i Solidaritat, de l'Ajuntament de Barcelona, per creure en el projecte i donar-nos el suport tècnic necessari per avançar.

I com no, moltes persones, el nom de les quals no apareixerà escrit en aquestes pàgines, però que ens han donat suport en tot moment creient, com nosaltres, en la importància del manual. I sobretot, aquelles persones més properes que han tingut la paciència d'aguantar la nostra dèria i ens han donat ànims quan semblava que aquest somni podia quedar només en això.

Gràcies per contribuir a la cultura de drets humans, que construïm entre tots i totes.

Elena Díez Villagrasa

Coordinació del projecte de traducció


Pròleg de la versió catalana

Benvolguts professionals de l'educació, tant de l'àmbit de l'educació reglada com de les entitats que treballeu utilitzant metodologies d'educació no formal,

Teniu a les mans un manual d'educació per fer servir, treballar i viure'l amb els vostres grups d'infants i joves. Aquesta és la traducció i adaptació del manual d'educació en drets humans del Consell d'Europa que la comunitat d'educadors en l'àmbit europeu hem estat utilitzant els darrers anys amb èxit. Un èxit basat en la promoció de l'aprenentatge en competències a través de metodologies participatives i vivencials.

és també la primera adaptació del manual a una llengua minoritzada, que no pas minoritària, que esperem ajudi a difondre l'educació en drets humans a tot l'àmbit lingüístic català, una comunitat de parlants presents en quatre països membres del Consell d'Europa.

Preneu aquest manual com una brúixola per orientar i donar idees sobre com treballar coneixements, eines i actituds per al coneixement, la protecció i la defensa dels drets humans.

President d'AHEAD - Associació d'Educadors en Drets Humans

Xavier Baró

AHEAD és l'Associació d'Educadors en Drets Humans integrada per formadors i formadores especialitzats en l'educació en drets humans i amb una llarga trajectòria en aquesta temàtica en l'àmbit internacional, especialment europeu. Cerquem la promoció de l'educació en drets humans com a requisit per enfortir el compromís vers la cultura de la pau, la democràcia i la solidaritat.

Entenem l'educació en drets humans com un procés educatiu basat en la participació activa a través del qual aprendre sobre els drets humans i entendre els temes relacionats amb aquests, adquirir les habilitats necessàries per la defensa dels drets humans i desenvolupar actituds de respecte, igualtat i dignitat.