AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
Humor gràfic i drets humans Humor gráfico y derechos humanos
> índex general  > índice general 
Declaració dels drets dels Infants Declaración de los derechos de la infancia
10 cartells en format PDF
Il.lustrats amb acudits de la Triu
> descàrrega PDF  (240 KB)
Estiu 2009: nova edició amb una millor resolució i qualitat gràfica dels acudits.

Per imprimir-los ampliats (en A4 o una impressora de format més gran), selecciona "encaixar en el paper" en el menú d'impressió de l'Acrobat Reader.

>> versió en HTML
(no es recomana per a imprimir)

10 carteles en formato PDF
Ilustrados con chistes de Triu
> descarga PDF  (240 KB)
Verano 2009: nueva edición con una mejor resolución y calidad gráfica de los chistes.

Para imprimirlos ampliados (en A3 o en una impresora de mayor formato), selecciona "encajar en papel" en el menú de impresión del Acrobat Reader.

>> versión en HTML
(no se recomienda para imprimir)


Altres cartells:
Declaració Universal dels Drets Humans

Otros carteles:
Declaración Universal de los Derechos Humanos