Drets humans i humor gràfic: índex general

Jordi de Miquel
El sis de maig de 2004 va morir en Jordi de Miquel. Des de 1999, quan vam obrir aquest apartat d'humor gràfic i drets humans, havia col.laborat regularment aportant els seus acudits.


.

.
Més acuditsd'en Jordi de Miquel