Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 
 Humor gràfic i drets humans  > pàgina principal
 Propostes didàctiques índex guia propostes annexos
Topolino
www.tinet.org/~cicc/humor
 Propostes d'activitats
Censura i llibertat d’expressió
La censura és una de les formes més comunes d’atemptar contra la llibertat d’expressió, i l’humor no se n’escapa. És conegut el protagonisme de la censura en els sistemes polítics menys democràtics; però tampoc s’ha de menystenir que moltes democràcies pateixen el mateix mal, i de tant en tant tenen les mateixes temptacions d’exercir la censura.

La censura i la llibertat d’expressió són temes molt atractius per a un debat. Per partida doble, ja que incideixen també en la vida quotidiana d’alumnes i professors. El debat sobre la llibertat d’expressió i els eventuals límits que es poden imposar va lligat al dia a dia de la vida escolar i a la seva inevitable complexitat.

Possibles plantejaments de l’activitat. De les diferents opcions, se’n poden escollir les combinacions que es consideren més oportunes, tenint en compte l’objectiu que es pretén i el context (edats, motivació, temps disponible...).

  • Utilitzar l’humor com a fil conductor (o fins i tot només l’humor gràfic, encara que aleshores les possibilitats són més reduïdes, donada la dificultat d’aconseguir el material adequat; en l’apartat de bibliografia se citen algunes recopilacions sobre el període corresponent a la transició espanyola).
  • Basar-se en el dret a la llibertat d’expressió recollit en l’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquesta segona opció ofereix, sens dubte, moltes més possibilitats. 
  • Com un estudi de l’evolució històrica de la censura, aribant fins a la seva vigència actual.
  • Com un mitja per il·lustrar la necessària convivència entre la llibertat d’expressió i el respecte als drets individuals (en la societat en general, i la seva implicació en la vida escolar i familiar)
1-Introducció
>> Comentari d'acudits gràfics

Com a introducció al tema de la censura i la llibertat d’expressió, es proposa el comentari d'una selecció d’acudits sobre el tema.

2-Censura: definicions i exemples


>> Censura de publicaciones. Enciclopedia Universal Ilustrada. Espasa-Calpe.
>> Crónica de un memorable acto de humor. José Ángel Ezcurra.
>> Els Joglars, "La Torna". Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Lectura dels textos. Comentari sobre l’existència de la censura en diferents estats i èpoques històriques.

3-Democràcia i censura avui


>> Prohibido hacer chistes en Marruecos. Carla Fibla. La Vanguardia, 16-1-2007
>> Censura en los medios audiovisuales por un pecho. EFE / El Mundo. 5-2-2004
>> TVE: manipulación y censura. www.noticiasdot.com 31-3-2003
>> Pekín insiste en la censura de radios, prensa e Internet. Agencias / El País. 23-8-2005 
Lectura dels textos. Comentari sobre les formes que adopta actualment la censura en alguns sistemes democràtics. Comparació entre els tipus de censura segons els règims polítics. Buscar notícies actuals semblants.

4-Comparació de Declaracions


>> Libertad de expresión: declaraciones de derechos, textos históricos
>> Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor
El dret a la llibertat d’expressió a:
--La declaració Universal dels Drets Humans (1948)
--La Declaració dels Drets de l’Home (1789)
--La Constitució espanyola (1978)
--Llei orgànica de Protecció Civil del Dret a l’Honor (1982)
--La Declaració de Drets de l’Home de la Conferència Internacional Islàmica (1981)
Què tenen en comú i què les diferencia?
La llibertat d’expressió i els seus límits. El Dret a la intimitat. 

5-El respecte mutu entre alumnes i professors/es


La llibertat d’expressió en els centre d’ensenyament; límits, canalització, normes de convivència...
Buscar exemples quotidians en què la llibertat d’expressió hagi estat motiu de controvèrsia. 
Textos eventualment útils:
>> El planeta sin sentido del humor. Carmen María Imbert 
>> Humor responsable. Manuel A. Junco 

6-Altres opcions


--Si en el transcurs de l’activitat es produeix alguna notícia relacionada amb el dret a l’honor i a la intimitat, es pot treballar sobre la notícia (per exemple, demandes de famosos contra periodistes o revistes per atemptar contra la seva intimitat).
--Estats laics i confessionals: incidència sobre la llibertat d’expressió i informació de les persones.
--La censura eclesiàstica.
--Les dictadures islàmiques i comunistes actuals: similituds i diferències en relació a la llibertat d’expressió. 
--La crema de llibres: El Tercer Reich, el comunisme soviètic, la Inquisició...
--La llibertat d’expressió al llarg de la història: Sòcrates, Galileu...
--La llibertat d’expressió en l’actualitat: els presos de consciència i Amnistia Internacional. 

Avaluació final


Revisió sobre les normes de convivència com a forma de garantir els drets dels individus i una vida social satisfactòria: "El límit dels drets propis està en el respecte dels drets aliens".
.