AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
Humor gràfic i drets humans Humor gráfico y derechos humanos
> índex general  > índice general 
Declaració Universal 
dels Drets Humans
Declaración Universal 
de los Derechos Humanos
30 cartells en format PDF
> descàrrega PDF  (1470 KB)

- Per a imprimir-los ampliats, en A3 o una impressora de format més gran, selecciona "encaixar en el paper" (o una indicació semblant segons les versions del programa) en el menú d'impressió de l'Acrobat Reader.

- Si en funció de les dimensions d'impressió dels cartells la resolució de les imatges no és suficient, posa't en contacte amb nosaltres per tal que et facilitem un PDF de més qualitat.

Versió en HTML: índex | inici
(no es recomana per a imprimir)

- Suggeriments didàctics per a treballar a partir de les vinyetes que il.lustren la Declaració.

- Amb acudits de César Reglero, Sole i Flánagan: usuaris.tinet.org/cicc/humor

30 carteles en formato PDF
> descarga PDF  (1470 KB)

- Para imprimirlos ampliados, en A3 o en una impresora de mayor formato, selecciona "encajar en papel" (o una indicación parecida según las versiones del programa) en el menú de impresión del Acrobat Reader.

- Si en función de las dimensiones de impresión de los carteles la resolución de las imágenes no es suficiente, ponte en contacto con nosotros para que te facilitemos un PDF de mejor calidad.

Versión en HTML: índice | inicio
(no se recomienda para imprimir)

- Sugerencias didácticas para trabajar a partir de las viñetas que ilustran la Declaración.

- Con chistes de César Reglero, Sole y Flánagan: usuaris.tinet.org/cicc/humor


Altres cartells:
Declaració Universal dels Drets dels Infants

Otros carteles:
Declaración Universal de los Derechos de la Infancia