AI Catalunya
Grup d'educació
 > principal > recursos > humor > cartells sobre la DUDH > versió HTML
 Declaració Universal dels Drets Humans
Suggeriments per a treballar a partir de les vinyetes que il.lustren la Declaració Universal
Els cartells il.lustrats poden motivar l'alumnat i facilitar el treball sobre els principis continguts en els diferents articles de la Declaració Universal.

Els suggeriments que s'adjunten es poden plantejar per a treballar-los individualment o en grups, per escrit o oralment, organitzant un petit debat a partir de les idees sorgides, treballant sobre només un article o tota la Declaració, etc.

Alguns suggeriments:

Els suggeriments anteriors es poden treballar a partir de les vinyetes dels cartells, o també, si es prefereix, a partir de les vinyetes de diferents autors amb les quals s'il·lustra la Declaració Universal en un altre apartat (en aquest cas, cada article s'il.lustra amb la vinyeta d'un autor diferent, i només està disponible en versió html, per la qual cosa no són vinyetes apropiades per a ampliar-les).

Més recursos par a treballar sobre els drets humans a partir de l'humor gràfic:
Humor gràfic i educació en drets humans. Propostes d'activitats.


retorn /retorno