Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes monogràfiques sobre temes diversos
Refugeoly


Descripció
Joc de taula (o d'aula) en el qual els/les participants adopten el rol de persones refugiades, amb la finalitat que puguin interioritzar els riscos, incerteses i penalitats per les quals passen aquestes persones.

Àrea
Socials, Ètica, Tutoria.

Edat
A partir de 13 anys.

Durada
Mínim una hora.

Dret relacionat
Article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans:
"En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n."
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Conèixer el drama de les persones refugiades.
Fomentar l'empatia cap a les persones que es veuen obligades a deixar les seves llars a causa dels perills que els amenacen.
Afavorir la discussió i el treball en equip.

Preparació per part del professorat
Si ho considera necessari, informar-se més àmpliament sobre la situació de les persones refugiades en el món:
www.acnur.org (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats)

Material o suport
-Presentació del joc. (PDF)
-Desenvolupament del joc. (PDF)

Modalitat gran format:
-Caselles del tauler gegant (cada casella un A4)
-Bitllets: 100 - 500 - 1000
-Dau gegant (si és possible).
-Fitxes.

Modalitat joc de taula:
-Tauler.
-Bitllets: 100 - 500 - 1000
-Daus.
-Fitxes.

Metodologia
S'hi pot jugar de dues maneres:
a) Amb un tauler gegant al terra de l'aula (mireu la foto del final). Es formen grups d'alumnes de manera que cada grup representi una persona refugiada.
b) Com a joc de taula, en petits grups, cada grup amb el seu propi tauler.

En les dues modalitats de joc, s'aconsella realitzar una presentació prèvia informant dels orígens del joc (arxiu "Presentació del joc"), posant l'accent en què està basat en experiències reals.

A continuació, amb la dinàmica del Joc de l'Oca (tirades successives de daus), es va desenvolupant el joc seguint les instruccions ("Instruccions del joc") segons la casella a la qual s'arribi. El joc té en comú amb el Monopoly que s'utilitzen diners, en aquest cas per a intentar sobreviure i arribar a un país d'acollida.

En el joc de l'Oca tots els/les participants, a base de més o menys tirades, poden arribar al final. En aquest joc, existeix el perill "de quedar-se pel camí".

Sigui quina sigui la modalitat escollida (grups petits o gran grup), es poden utilitzar els bitllets simulats, o anotar les transaccions en un paper.

Si s'ha jugat en petits grups, al final es pot fer una posada en comú conjunta.

Avaluació
Es comprova si l'activitat ha modificat, i en quin sentit, la idea prèvia que es tenia sobre les persones refugiades i sol.licitants d'asil (o si abans senzillament feien alguna distinció entre persones migrants per motius econòmics i les refugiades i sol.licitants d'asil).
Alguna vegada s'han preguntat si alguna persona immigrant que han conegut podria ser també refugiada?
Quina creuen que hauria de ser l'actitud dels països als quals arriben persones sol.licitants d'asil? Saben quina és la política del propi país sobre aquest tema?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Si es vol aprofundir més en la problemàtica de les persones refugiades, es poden utilitzar alguns elements del joc És hora de fugir (els casos de Suada i Jacques Mutabazi; la definició de persona refugiada; les reflexions al final del joc), o directament jugar també, en una altra sessió, a aquest altre joc.

Elaboració del material
Refugeoly és una iniciativa de Vinny Montag, www.refugeoly.org (2019), distribuïda sota llicència Creative Commons BY-NC-SA (reconeixement de l'autoria + limitació a usos no comercials + autorització d'obres derivades sota la mateixa llicència). En aquest cas, amb algunes adaptacions a càrrec del Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya.

Tauler de la modalitat de sobretaula:

Tauler gegant. Caselles en A4 a terra, segons la distribució del tauler de sobretaula:

.

.

(fotos: Vinny Montag i lacasaencendida.es, 2020)