Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes per matèries; Setmana pels drets humans
The colours


Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Activitat escrita i oral a partir d'un text sobre el racisme que s'ha de completar.

Àrea
Anglès.

Edat
ESO i Batxillerat (a partir de 12 anys).

Durada
10 minuts.

Dret relacionat
Articles 1 i 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans sobre la no discriminació per cap motiu.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Reflexionar sobre el caràcter superficial de les diferències físiques entre les persones amb diferent color de la pell.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
Un exemplar del text per a cada alumne/a. Annex1.
Solucionari per al professorat. Annex 2.

Metodologia
Donar una fotocòpia a cada alumne/a
Han d'omplir els espais en blanc amb noms de colors, cada número correspon a un color diferent.
Correcció conjunta i comentari de durada discrecional sobre el contingut del text.

Avaluació
Ha estat útil el text com a excusa per a reflexionar sobre els absurds arguments que de vegades es fan servir per a justificar la discriminació per motius racials?
Han assignat amb facilitat els colors correctes?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Les altres activitats d'aquest apartat de la Guia sobre anglès:
-Universal Declaration of Human Rights
-Poemes i cançons

Elaboració del material
Aquesta activitat, amb el mateix títol, forma part dels "Materiales para la educación en Derechos Humanos (Gorka Azkarate, Lourdes Errasti i Maite Mena. Ararteko, 2000). Citen com a procedència original: "Domino", materials educatius editats pel consell d'Europa.
Aquí està adaptada parcialment pel Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya.
Més informació sobre els materials de l'Ararteko.

Annex 1. Exercici per a l'alumnat

Fill in the following sentences

When I am born, I am _______ (1)
When I grow up, I am _______ (1)
When I go out in the sun I am _______ (1)
When I am cold, I am _______ (1)
But you!
When you're born, you are _______ (2)
When you grow up you are _______ (3)
When you go on the sun, you are _______ (4)
When you are cold, you are _______ (5)
When you die, you are _______ (6)
And you have the guts to call me coloured!!!

1:
2:
3:
4:
5:
6: purple

Anxex 2. Solucionari per al professorat

When I am born, I am (black)
When I grow up, I am (black)
When I go out in the sun I am (black)
When I am cold, I am (black)
But you!
When you're born, you are (pink)
When you grow up you are (white)
When you go on the sun, you are (red)
When you are cold, you are (blue)
When you die, you are (purple)
And you have the guts to call me coloured!!!