Principal > Materials > Guia
Guia d'educació en drets humans / Guia en castellà.
Secundària i Batxillerat. Selecció d'activitats sobre drets humans per a desenvolupar a l'aula
Índex
Presentació de la Guia
Contingut i estructura

Guia ràpida: taula de propostes

Criteris d'avaluació dels materials
Actualització de les propostes

Annex 1
Documents de les Nacions Unides

Annex 2. Més materials
Material didàctic, pàgina principal
Altres recursos disponibles a Internet

Annex 3. L'educació en drets humans
Amnistia Internacional i l'educació en drets humans

Annex 4. Contactar amb Amnistia Internacional
Grup d'Educació"Si fas projectes per a un any, sembra arròs. Si els fa per a dos lustres, planta arbres. Si els fas per a tota la vida, educa una persona." Proverbi xinès

Guia en format PDF (675 KB) (edició tardor 2009; el PDF no inclou les propostes posteriors a aquesta data)
.