Principal > Documentació > Documents sobre DH

Carta de les Nacions Unides


San Francisco, 26 de juny 1945
Referències als drets humans incloses a la Carta:
Preàmbul

Nosaltres els pobles de les Nacions Unides resolts (...) a reafirmar la fe en els drets fonamentals de l'home, en la dignitat i el valor de la persona humana, en la igualtat de drets d'homes i dones (...)

Capítol I
Propòsits i principis

Article 1
3. Realitzar la cooperació internacional en la solució de problemes internacionals de caràcter econòmic, social, cultural o humanitari, i en el desenvolupament i estímul del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals de tothom, sense fer distinció per motius de raça, sexe, idioma o religió;

Capítol IV
L'Assemblea General

Article 13
1. L'Assemblea General promourà estudis i farà recomanacions de cara als següents objectius:
b. fomentar la cooperació internacional en matèries de caràcter econòmic, social, cultural, educatiu i sanitari i ajudar a fer efectius els drets humans i les llibertats fonamentals de tots, sense fer distinció per motius de raça, sexe, idioma o religió.

Capítol IX
Cooperació internacional econòmica i social

Article 55
Amb el propòsit de crear les condicions d'estabilitat i benestar necessàries per a les relacions pacífiques i amistoses entre les nacions, basades en el respecte al principi de la igualtat de drets i al de la lliure determinació dels pobles, l'Organització promourà:
c. el respecte universal als drets humans i a les llibertats fonamentals de tothom, sense fer distinció per motius de raça, sexe, idioma o religió, i l'efectivitat d'aquests drets i llibertats.

Capítol X
El Consell Econòmic i Social

Article 62
2. El Consell Econòmic i Social podrà fer recomanacions amb l'objecte de promoure el respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals de tohom, i l'efectivitat d'aquests drets i llibertats.

Article 68
El Consell Econòmic i Social establirà comissions d'ordre econòmic i social i per a la promoció dels drets humans, així com les altres comissions necessàries per a l'acompliment de les seves funcions.

Capítol XII
Règim internacional d'administració fiduciària

Article 76
Els objectius bàsics del règim d'administració fiduciària, d'acord amb els Propòsits de les Nacions Unides enunciats en l'Article 1 d'aquesta Carta, seran:
c. promoure el respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals de tothom, sense fer distinció per motius de raça, sexe, idioma o religió, així com el reconeixement de la interdependència dels pobles del món;