AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > xerrades > més informació > presentació
 Xerrades sobre Amnistia Internacional - 2
--Aquesta informació amplia i complementa la informació general sobre xerrades.
--Índex de la informació complementària.

1.- Presentació: Amnistia Internacional i l'Educació en Drets Humans


L'Educació en Drets Humans (EDH) és una de les prioritats del treball d'Amnistia Internacional (AI), tal i com va quedar palès a la Reunió del Consell Internacional de 1991, on se li va assignar una prioritat alta dins del moviment i se la va integrar dins el treball bàsic de les Seccions i Estructures.
Per a AI l'objectiu de l'EDH és provocar canvis fonamentals i sostenibles en les actituds i el comportament de les persones. La finalitat és crear ciutadans actius en matèria de drets humans, fomentant el desenvolupament una cultura general de drets humans. 

Així doncs, es tracta d'un programa a mig i llarg termini que té com objectiu donar a conèixer i comprendre la importància dels drets humans, i alhora proporcionar els mitjans necessaris per adquirir unes aptituds, actituds i valors que els portin a la promoció i la protecció activa d'aquests drets. Es tracta de desenvolupar en les persones, en els nois i noies, un pensament crític, és a dir, una veritable reflexió: aquella que condueix a  l'acció. L'objectiu és que estableixin un vincle entre els drets humans i la seva vida. Per aconseguir-ho, AI considera essencial utilitzar una metodologia participativa i interactiva, que impliqui els participants en l'experiència formativa i fomenti el diàleg entre els formadors i els participants en l'acció educativa, així com l'intercanvi d'experiències. En tots els casos, és important ser flexible i adaptar-se a les necessitats i caraterístiques pròpies del grup amb el que es treballa.

Dins d'aquest marc de l'EDH, les xerrades sobre AI les entenem com un primer pas en aquest procés educatiu. Iniciar als noies i noies en el que són els drets humans, fent-los reflexionar sobre aquests drets i promocionant la seva participació activa en la defensa dels drets humans. Per exemple, canalitzant aquesta participació a través de les accions que promou AI.

La guia que aquí et presentem t'ofereix algunes pistes que et poden ser d'utilitat da l'hora de fer una xerrada sobre AI i els drets humans. L'objectiu de la guia és fer-te més fàcil la teva involucracio en aquesta tasca educativa. Esperem que et resulti útil, i t'agrairem que ens facis arribar qualsevol suggeriment que permeti millor aquesta guia.
 


torna a l'inici