AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > transversalitat
 Drets humans, educació i transversalitat
Adaptació del text "Què en sabem dels drets humans?" elaborat pel grup de Mallorca d'Amnistia Internacional (2002)
La transversalitat en l'educació en drets humans implica, per ella mateixa, una intenció educativa: els y les alumnes poden aprendre i assumir la importància de la Declaració Universal dels Drets Humans veient que tot el professorat, a traves de totes les àrees, es complementa mútuament a l'hora de difondre i defensar els drets humans. D'aquesta manera, a l'alumnat li és més fàcil entendre que la pràctica i el respecte dels drets humans ha de ser un compromís permanent per part de tots els ciutadans.

Activitats suggerides per a les diferents àrees:

Llengua (castellana i/o catalana)


Podeu trobar molts autors que han tractat el tema dels drets humans. Es poden fer treballs sobre la implicació d'alguns autors en la defensa dels drets humans.
La lectura d'algun fragment de les seves obres i el seu comentari a l'aula pot ser també un bon punt de partida per a altres activitats, com una redacció sobre algun tema concret, la realització d'un vocabulari, l'elaboració de contes o poesies...
>> Literatura i drets humans. Recull de textos
Alhora, podeu fer servir els casos reals sobre els quals treballa Amnistia Internacional, i proposar la redacció de cartes demanant la resolució d'aquests casos.
>> Accions Urgents als centres d'ensenyament.
Si es vol analitzar el llenguatge periodístic, aquest es pot fer sobre articles relacionats amb la situació dels drets humans. A la premsa diària és fàcil trobar textos adients.

Llengua estrangera


Moltes cançons protesta poden servir com a exercici de comprensió oral i a la vegada reflexió sobre el seu contingut, quan toquen temes relacionats amb els drets humans.
Una altra opció molt interessant és la redacció i enviament de cartes en llengua estrangera sobre casos proposats per Amnistia Internacional.
>> Accions Urgents als centres d'ensenyament.

Geografia i Història


Molts de conceptes relacionats amb els drets humans formen part dels temaris d'aquestes àrees. Relacionar aquests conceptes amb la situació actual dels conflictes d'arreu del món és una proposta senzilla. Per exemple:
-Descriure el que és la democràcia i el que és una dictadura en funció de si existeixen o no determinats drets civils.
-Relacionar la democràcia amb els drets humans i aquests amb paràmetres com índex d'analfabetisme, renda per càpita, esperança de vida, etc. Això es molt visual si es reflexa a un mapamundi.
Si es fan treballs sobre països, un dels punts sempre pot ser la situació dels drets humans.
També es poden fer enquestes al barri sobre la situació dels habitatges: si tenen llum, sanitaris, etc.
Si es treballa la situació actual al món, especialment pel que fa als nombrosos conflictes existents, es pot analitzar els drets de la població que són vulnerats.
També es poden buscar paral·lelismes històrics, l'evolució dels drets en diferents cultures i països, etc.
>> Història dels drets humans

Ètica


Possiblement aquesta àrea és la que més fàcilment pot fer servir els recursos que ofereix Amnistia Internacional. A partir de molts dels informes que publica l'organització es pot proposar la realització de treballs, organitzar debats a l'aula, etc.
Alguns temes suggerits:
-Pena de mort
-Comerç d'armes, mines antipersona
-Multinacionals i drets humans
-La població civil i els conflictes bèl.lics

Plàstica


Qualsevol dels aspectes contingut a la Declaració Universal dels Drets Humans pot ser adequat per a les activitats d'aquesta àrea:
-Fer un mural a partir d'un treball previ de recopilació de dades sobre alguna problemàtica (pobresa, manca de cobertura sanitària, treball infantil, etc.)
-Representació teatral d'alguna obra d'autors compromesos (Dario Fo, Bertold Brecht, etc.)
-Disseny de targetes postals per enviar a governs que violen drets fonamentals.
>> Una postal, una vida

Ciències de la Naturalesa


Alguns dels temes d'aquesta àrea també toquen, tot i que no ho sembli, aspectes relacionats amb els drets humans. Per exemple, la igualtat entre homes i dones.
Es pot estudiar les diferències i semblances fisiològiques entre homes i dones, i plantejar el tema de la discriminació de gènere.
O des d'una perspectiva històrica, de l'evolució de la ciència, estudiar els casos de científics i investigadors que van ser perseguits, i fins i tot executats de vegades, per defensar les seves tesis (Gal·lileu, Miquel Servet)

Matemàtiques


L'estadística és una eina molt interessant per introduir també, simultàniament, la reflexió entorn dels drets humans.
L'anàlisi de dades, aplicada sovint a qüestions més intranscendents, es pot enfocar sobre temes relacionats amb els drets humans. Alguns exemples:
-obtenir percentatges d'alfabetització
-relació entre anys d'escolarització i grau d'industrialització
-càlculs com "quantes farmacioles es poden comprar amb el que val un avió de combat", etc.

Música


Alguns autors clàssics (com Pau Casals) i moderns (com Joan Manuel Serrat) ha reflectit en les seves obres el sentiment d'igualtat entre els homes, o han viscut la seva vida fent de la dignitat de l'home la seva font d'inspiració. També les cançons protesta han servit de vehicle per denunciar en molts casos greus violacions de drets humans. Incidir en aquests casos és també una forma de treballar la transversalitat de l'educació en valors.
>> Música i drets humans

Educació física


Hi ha molts jocs que afavoreixen específicament la cooperació i el respecte.
I fins i tot a través dels esports més populars, en la mesura que impliquen una estreta i intensa relació entre els participants, es poden plantejar temes relacionats amb els drets humans. Es pot plantejar alhora com els valors olímpics tenen implícits alguns dels drets humans.
També es poden estudiar els esportistes que han tingut un paper rellevant en la promoció dels drets humans.
O  com la integració de persones amb minusvalies en les diferents activitats, també les esportives, és una bona forma de fomentar el respecte mutu.

Religió


A molts països no existeix llibertat religiosa, ni pel que fa a l'educació ni per a practicar-la.
Una activitat interessant és conèixer què passa a altres països. O els eventuals prejudicis al propi país en relació a religions minoritàries, practicades per immigrants o per gent del propi país. La premsa en general, i també els informes d'Amnistia Internacional (i els d'altres organitzacions) són una bona font d'informació en molts casos.
Una altra activitat interessant és explicar als alumnes que els corrents majoritaris de les diferents religions (cristianisme, islam, judaisme, budisme, etc.)  proclamen la fraternitat i la convivència entre els éssers humans, en concordància amb la Declaració Universal dels Drets Humans.
Es poden estudiar també exemples històrics de convivència pacífica entre religions, com ara la baixa Edat Mitja a la península Ibèrica (entre jueus, musulmans i cristians).torna a l'inici