Principal >
Un magatzem de recursos

A partir d'una solitària primera pàgina (el 1996), al llarg dels anys aquest web ha anat creixent, amb la progressiva incorporació de diferents apartats. El resultat, avui, és un gran magatzem de recursos, un espai d'accés lliure dedicat a la recopilació de diferents tipus de propostes i materials adequats per a l'educació en drets humans.

En un espai d'aquest tipus hi ha dues possibles opcions d'ordenació i presentació. Un primer criteri és el d'un aparador amb els recursos que es consideren més rellevants i la utilització dels quals es vol promoure.

El segon criteri és el d'una biblioteca, amb una gran quantitat de volums, repartits per diferents sales i prestatges, segons els temes, per tal que la persona usuària de la biblioteca pugui passejar-hi i veure què hi ha. O seguint els menús classificadors, anar a buscar allò que potser busca. Des d'aquest punt de vista "bibliotecari", acumulatiu, és obvi que com més material es reculli, es classifiqui de manera adequada i es posi a l'abast, millor, ja que en conjunt la biblioteca serà més interessant per les persones que la visitin.

Com que els dos criteris són bons i cada un dels dos satisfà interessos diferents, fa temps vam optar per tenir-los en compte tots dos. Avui, considerem que l'encert d'aquella decisió està demostrat, a la vista del flux de persones usuàries que genera el lloc web. Per tant, la intenció és seguir en la mateixa línia, d'una banda procurant ressaltar algunes propostes en concret i, d'una altra, alhora anar ampliant i revisant "el catàleg general". (1)

Tant pel que fa als criteris de priorització com pel que fa al propòsit de permanent ampliació, volem remarcar que estem oberts a qualsevol tipus de suggeriment. De fet, el web actual en part ja és el resultat de suggeriments d'aquesta mena (creació o adaptació de nous materials, obertura de nous apartats, incorporació de nous textos als espais de documentació, etc.).

Si voleu contribuir a la nostra feina, estarem encantats si ens feu arribar les vostres propostes (o els avisos dels eventuals errors que detecteu).

--
(1) Pel que fa a la part més extensa del web, les recopilacions de notícies i textos literaris sobre diferents temes, l'objectiu és semblant: no ens hem proposat tenir només mitja dotzena de textos especialment rellevants, sinó un ampli ventall de textos heterogenis, per tal que, "el conjunt", la diversitat, sigui interessant per a la persona que busqui algun text sobre aquell tema. En aquest sentit, el fet que un text concret sigui poc visitat, és secundari, ja que la seva presència segueix sent útil de cara a l'objectiu general de l'apartat. Una altra funció d'aquesta recopilació de textos és, òbviament, la seva utilitat com a complement d'altres apartats del web sobre un tema determinat: activitats didàctiques de diferents tipus, les seccions sobre humor o música i, sobretot, el gran apartat de la història dels drets humans (amb els subapartats sobre la tortura, la pena de mort, etc.).


Inici