Pàgina principal

Sobre els enllaços a altres webs

"Pàgina no trobada". Quan et surt aquest antipàtic avís, tens un disgust. (1)

Des de l'inici d'aquest web dedicat a l'Educació en Drets Humans (EDH) vam tenir clar que volíem que una característica seva fos la inclusió d'enllaços a altres pàgines també dedicats a l'EDH, o amb recursos complementaris relacionats amb les propostes que oferim.

Els hiperenllaços són el que fa que Internet sigui el que és, una immensa xarxa d'informacions interconnectades. Per tant, incorporar en un web enllaços a altres pàgines amb informació rellevant i fiable és un valor afegit. Però si aquests enllaços es trenquen, el que era un valor afegit llavors es converteix en un problema (ja que genera frustració i pèrdua de confiança). De mica en mica ens hem anat adonant que mantenir sempre operatius els enllaços externs no és fàcil, ja que suposa una feina considerable. El resultat és que actualment els enllaços a altres pàgines són menys. (2) (3)

Pel que fa a la relació inversa, a l'eventual problema que puguin tenir altres pàgines que apunten a pàgines nostres, volem aprofitar l'avinentesa per aclarir la nostra política en aquest sentit. La construcció al llarg dels anys del nostre web ha estat sobretot un procés acumulatiu, durant el qual hem mirat de mantenir sempre els arxius i carpetes creats, sense modificar noms ni ubicacions (URL). Això d'una banda ha condicionat un sistema de carpetes i noms d'arxius que en conjunt ara segurament no és l'ideal, però que a canvi facilita que els enllaços que des d'altres pàgines apunten a les nostres es mantinguin operatius. Considerem que el resultat "per a la persona usuària" (que òbviament és la persona que importa), ha sigut positiu.

Per acabar: confiem que ningú se senti molest si troba que a les nostres pàgines hi falta algun enllaç extern que pensa que hi hauria de ser. En aquest sentit, estem oberts a considerar la inclusió dels enllaços que se'ns suggereixin. Sobretot, si a més de justificar-se la inclusió per l'interès del contingut a enllaçar, és raonablement previsible que l'enllaç sigui estable.

--
(1) Hi ha qui diu que la "pàgina no trobada" és la més visitada d'Internet...
(2) Les persones que mantenim aquestes pàgines som voluntàries, cal tenir-ho en compte. A més, passa que preferim generar continguts a aquesta feina grisa de buscar errors (sobretot, quan els errors resulta que són a causa dels canvis en pàgines d'altres entitats). Pel que fa a aquest tema, la veritat és que ens ha sobtat que tantes entitats i organitzacions (tant petites com grans), substitueixin el seu sistema d'adreces amb tanta facilitat, i de vegades de manera reiterada.
(3) Cal insistir-hi: no a causa del criteri de no voler-los posar, sinó per les dificultats de mantenir-los sense errors. De vegades aquests enllaços trencats els eliminem del tot, i altres vegades conservem la informació de l'URL, però sense activar l'enllaç, com a referència d'una font de documentació (sempre ens ha semblat molt important esmentar les diferents fonts que utilitzem a l'hora de fer qualsevol feina).


Inici