AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > jocs
 El joc, recurs educatiu
"El joc és un factor determinant en la formació del ciutadà perfecte"
Plató, "Lleis"

Una de les vies més útils per a la difusió de qualsevol proposta educativa és el joc
En l'educació en drets humans, el caràcter lúdic del joc, junt amb la seva universalitat (i alhora la seva adaptabilitat a les diferents cultures i circumstàncies), el converteixen en un recurs essencial.
Descartant aquells jocs de caràcter bèl.lic, sexista, racista o senzillament de mal gust, seleccionant aquelles propostes que fomenten els valors que proclama la Declaració Universal dels Drets Humans, els jocs són una gran eina a l'hora d'aconseguir l'objectiu que desitgem: un món més just, en el que els drets humans de totes les persones siguin més respectats. Un món en el que tots els éssers humans tinguem els recursos necessaris (emocionals i materials) per a poder ser més lliures i feliços.
El propòsit d'aquest apartat és anar elaborant progressivament una guia de recursos (propis d'Amnistia Internacional i d'altres organitzacions) sobre el món del joc orientat a l'educació en drets humans

Materials d'Amnistia Internacional.


--Videojocs i valors
Informes y propostes d'Amnistia Internacional
--Assajos i articles de premsa sobre jocs i videojocs
De diferents autors i organitzacions
--El joc dels drets humans
Amnistia Internacional (13 a 16 anys). Del tipus "joc de la oca", proposa una reflexió sobre la diferència entre dues situacions oposades: entre ser lliure i tenir drets, i no ser-ho i veure's privat de l'exercici d'aquests drets
--Jocs i intervencions educatives: el Buscamines
 
"L'infant gaudirà plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d'estar orientats a les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran a promoure la satisfacció d'aquest dret."
Declaració dels Drets de l'Infant . Principi 7 (fragment). Nacions Unides, 1959
"En l'entorn educatiu, el joc passa de manera inqüestionable a constituir-se com l'eina més eficaç de l'aprenentatge de la infantesa i la joventut, utilitzat en la gran majoria d'àrees curriculars, sent un recurs molt valorat per a abordar el tractament de temes transversals."
Juegos multiculturales. Jaume Bantulà y Josep Maria Mora. Paidotribo, 2002
"L'infant, a més de fill i escolar, és ciutadà, amb les seves competències i necessitats peculiars. El seu ofici més típic i important és jugar. Si no pot exercir-lo sofreix."
Quan els infants diuen prou. Francesco Tonucci. Graó, 2004


vuelve al inicio