Principal > Documentació > Pena de mort >

Història de la pena de mort

La tradició cristiana com principal font de documentació


En diferents apartats d'aquesta breu història de la pena de mort hem utilitzat cites de la Bíblia (1), o d'altres obres de la tradició cristiana, per a il·lustrar alguns dels aspectes tractats.

Les referències al cristianisme encara són més aclaparants a l'apartat sobre la presència de la pena de mort en l'art, en aquest cas per partida doble: pel tema tractat en la majoria de les obres reproduïdes i per l'origen dels autors de les obres, tots pertanyents a països en els quals el cristianisme ha estat determinant durant la seva evolució històrica.

La presència més gran de referències relatives la tradició cristiana obeeix a una qüestió merament conjuntural i pràctica. La nostra cultura occidental, profundament influenciada pel cristianisme, ha fet que ens fos molt més fàcil citar aquest tipus de referències que no referències d'altres cultures o religions. Les segones, senzillament, ens han estat més difícils de tenir en compte en el moment de seleccionar la informació i més difícils també de localitzar o confirmar en el cas de voler utilitzar-les.

Com hem dit en diferents apartats, al llarg de la història, en totes les cultures, aquells que han controlat el poder s'han adjudicat la prerrogativa de l'administració de la pena de mort com a càstig suprem, aplicant-la tot sovint. A Orient i a Occident. Al Nord i al Sud. Emparant-se en diferents tradicions religioses i, més recentment, emparant-se també en la negació de la religió.

Serà només molt tardanament, a partir del segle XVIII, que es començarà a qüestionar la utilització de la pena de mort, iniciant-se la lluita contra la seva abolició, encara no conclosa.

En aquest sentit, per tant, qualsevol interpretació de la desigual presència en aquestes pàgines de les diferents tradicions culturals i religioses que no tingui en compte això que hem exposat estarà fora de lloc, ja que, com diem, aquesta limitació és només el resultat de la facilitat de documentació.

(1) Les majoria de les cites de la Bíblia utilitzades en aquestes pàgines corresponen a l'edició virtual de la Bíblia de Montserrat (www.lluisvives.com)
 


torna a l'inici