AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > documents > història dels drets humans > notes
 Història dels drets humans
Notes sobre aquesta edició
A l'elaborar aquesta petita història sobre els drets humans s'ha intentat contrastar, fins on ha estat possible, la informació utilitzada. No obstant això, no es descarta que contingui eventuals errors, així com inevitables mancances, de les quals ja se'n reconeix per endavant la seva existència. Sobre els errors, no cal dir que n'agrairem la seva notificació, per a poder així dur a terme les oportunes correccions. Sobre les mancances, agrairem també qualsevol suggeriment, de cara a avaluar llavors la possibilitat de resoldre-les (sense oblidar que la modèstia d'aquest projecte condiciona en certa mesura la capacitat de verificació exhaustiva de les dades aportades).
"No es tracta d'una obra científica (...) S'ha procurat, certament, obtenir totes les garanties respecte a l'autenticitat dels textos citats. Però no ha estat possible aprofundir en la crítica rigorosa d'aquests textos ni en la verificació exacta de la seva traducció, a causa de la gran diversitat de les fonts i de les llengües originals. És possible que hi hagi inexactituds."
Jeanne Hersch fa aquesta consideració a "El dret de ser home", la recopilació de textos relacionats amb els drets humans de diferents èpoques i cultures promoguda per la UNESCO. Sense la pretensió d'establir cap comparació entre l'ambiciós projecte de la UNESCO i aquestes modestes pàgines, creiem que l'oportú avís de Jeanne Hersch també es pot aplicar aquí.

Sobre les llacunes temàtiques que sens dubte existeixen, agrairem també qualsevol suggeriment per a avaluar llavors la possibilitat de resoldre-les, sense oblidar també en aquest cas les limitacions d'aquest projecte. Per exemple, oferir una visió completa de l'esclavitud en les diferents èpoques i cultures està fora de l'abast d'aquestes pàgines. Al marge d'intentar donar una visió general del fenomen, hi ha èpoques i cultures a les que es dedica una atenció més gran, però només per una qüestió de proximitat cultural i facilitat de documentació; no cal buscar-hi d'altres significats: així, s'exposa amb cert detall el comerç d'esclaus atlàntic i l'esclavitud dels indis a les colònies espanyoles, mentre que, per exemple, les referències a l'esclavitud a l'Índia i la Xina són anecdòtiques.

Aquestes pàgines, alhora, s'han elaborat amb una finalitat didàctica, exposada a l'apartat corresponent. Agrairem també qualsevol suggeriment que permeti millorar el contingut d'aquestes pàgines en funció d'aquest component didàctic, ja que de fet és precisament aquest component el que ha motivat l'elaboració d'aquest material.
 


torna a l'inici