Principal > Documents > Drets de les dones >

Els drets de les dones al llarg dels segles

Presentació


L'evolució dels drets humans al llarg de la història fonamentalment és l'evolució dels drets "dels homes". Durant segles, les dones han quedat marginades, o molt endarrerides, de les fites que s'anaven aconseguint.

Al llarg dels segles els homes han infravalorat i sotmès les dones. De forma individual o a través de les institucions religioses o civils creades i controlades per ells mateixos: no és gens difícil rastrejar la misogínia imperants en els textos que filòsofs, escriptors o líders religiosos ens han deixat com a testimoni de la seva època.

La història passada i recent es pot conèixer de formes diferents. En el cas que ens ocupa, rastrejar la misogínia imperant en els textos que ens han arribat dels segles passats pot ser una activitat summament il.lustrativa, tant de les condicions de vida de les dones en els respectius moments històrics com de les arrels de prejudicis i conductes enquistades encara en l'actualitat.

Amb aquest objectiu, hem seleccionat el següent material:

A manera d'introducció a aquests textos, o com a forma de contextualitzar-los, es presenta també un breu recorregut històric sobre els drets de les dones al llarg dels segles, L'altra mitja humanitat; les dones a través de la història, inclòs en l'apartat general sobre la Història dels drets humans.

No volem finalitzar aquesta presentació sense plantejar unes reflexions que ens semblen oportunes.torna a l'inici