> Principal > Documents > Historia de la infància

Història de la infància

Índex


Informació complementària i annexos:
Bibliografia. Les següents publicacions han estat la referència principal per a la redacció dels diferents apartats. A més de les cites d'altres obres ressenyades en cada cas de forma específica, s'han consultat també diferents textos que no s'esmenten, ja que la seva aportació ha quedat diluïda en el resultat final. Qualsevol informació útil de cara a millorar aquesta petita història de la infància serà benvinguda: posa't en contacte amb nosaltres

En los labios niños,
las canciones llevan
confusa la historia
y clara la pena.

Antonio Machado
Soledades, VIII (fragment)


torna a l'inici